Obnovitelné zdroje pokryly skoro polovinu německé spotřeby. Ohrožují ale stabilitu sítě

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v Německu dosáhl v prvním pololetí rekordních 44 procent. Zatímco zastánci Energiewende slaví, správci přenosové soustavy nadšení krotí. Extrémní dávky zeleného proudu totiž podle nich ohrožují stabilitu sítě.Obnovitelné zdroje energie vyrábějí v Německu stále více elektřiny. Za prvních šest měsíců to bylo rekordních 44 procent celkové spotřeby v Německu. Vyplývá to z propočtů Centra pro výzkum sluneční energie v Bádensku-Württembersku ZSW a Asociace pro energii a vodní hospodářství BDEW.

O rok dříve to bylo 39 procent, takže se jedná o značný nárůst. Proto vyvstává otázka, zda tento trend může zvládnout německá přenosová soustava, napsal deník Handelsblatt.

Provozovatelé přenosové soustavy, na rozdíl od ekologů, nejsou z výrazného nárůstu produkce zelené elektřiny nadšení. „Rekord ve výrobě ekologické elektřiny by neměl zakrýt hluboké strukturální problémy,“ varoval Stefan Kapferer z BDEW.

Firma Amprion, jež provozuje přenosovou soustavu na západě Německa, vyzvala vládu, aby vytvořila celkový plán pro transformaci trhu s energiemi a plynem. Modernizace infrastruktury totiž zaostává. „Nestačí pouze připojovat k síti obnovitelné zdroje energie,“ zdůraznil technický ředitel společnosti Klaus Kleinekorte.

Zdroje, které neprodukují oxid uhličitý, jsou sice od státu dotovány, ale podpora integrace do přenosové soustavy už chybí, postěžoval si obchodní šéf společnosti Amprion Hans-Jürgen Brick. Neexistují ani dostatečné kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů v době, kdy elektřina není potřeba. Evropská unie se zaměřuje zejména na výzkum a pilotní projekty, zdůraznili manažeři firmy z Dortmundu.

Jen za loňský rok museli zákazníci v Německu zaplatit formou vyšších účtů za elektřinu 1,4 miliardy eur (36 miliard korun) za to, že provozovatelé elektrické sítě neodebírali elektřinu vyrobenou ze solárních nebo větrných parků, protože neměli dostatečné kapacity.

Neodebraná elektřina pak musí být například přeměněna na plyn a uložena. Právě projekty typu Power-to-Gas, jež přeměňují obnovitelnou energii na vodík či methan, potřebují koordinaci při modernizaci plynové a elektrické sítě.

Nejvíce elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobily v Německu v prvním pololetí větrné turbíny. Meziročně zaznamenaly díky větrnému počasí nárůst o 18 procent na 55,8 miliardy kilowatthodin. Fotovoltaické systémy dodaly 24 miliard kilowatthodin, což je také nový rekord. Ostatní obnovitelné zdroje – biomasa a vodní elektrárny – vyrobily 36,7 miliardy kilowatthodin.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme