Obnovitelné zdroje předstihly uhlí jako hlavní zdroj pro výrobu elektřiny

Evropská komise přijala tzv. zprávu o stavu energetické unie, která se zaměřuje na hodnocení toho, jak EU pokračuje v přechodu na bezemisní ekonomiku.

Zpráva ukazuje, že obnovitelné zdroje energie v roce 2020 přeskočily fosilní paliva jakožto hlavní zdroj výroby elektřiny. Zatímco podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny byl v loňském roce 38 %, z fosilních paliv bylo vyrobeno 37 % elektřiny.

9 členských států již kompletně přestalo využívat uhlí jako zdroj energie, 13 dalších států má závazné termíny pro ukončení spalování uhlí a 4 další o zavedení tohoto termínu momentálně jednají.

V porovnání s rokem 2019 se emise skleníkových plynů snížily o 10 %, oproti roku 1990 o 31 %.

Zpráva dále uvádí, že spotřeba primární energie loni klesla o 1,9 % a konečná spotřeba o 0,6 %.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme