Obnovitelné zdroje v Mexiku stojí před mnoha výzvami

Na začátku letošního roku mexické Ministerstvo energetiky oznámilo pozastavení aukcí a zrušení výstavby několika projektů a dodávek energie z obnovitelných zdrojů.

Sektor obnovitelných zdrojů v návaznosti na pozastavení několika projektů stagnuje. Očekává se však dokončení realizace dalších 56 projektů z předchozích aukcí. Plánování nových střednědobých projektů však aktuálně nemá velký potenciál pro úspěch. Ben Beckwell, CEO Globální rady pro větrnou energii (GWEC) však věří, že jde pouze o revizi, nikoliv úplně zrušení projektů, které tak budou brzy implementovány. Pokud nikoliv, Mexiko by nemuselo dosáhnout svého cíle vytvářet do roku 2014 celkem 35 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. V Mexiku je v současné době 1500 společností, jež získávají elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pro splnění vládního slibu je nutné, aby takových firem bylo ještě o 3500 více. Dnes totiž pochází z čistých zdrojů jen 17 % vyrobené elektřiny. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme