Oborové katalogy propagují jednotlivá tuzemská odvětví v zahraničí

CzechTrade vytvořil oborové katalogy představující výjimečná česká odvětví, která mají ve světě věhlas. Tyto publikace se využívají při osobních jednáních se zahraničními partnery.Výsledky průzkumů mezi exportéry, a to především z řad malých a středních podniků, velmi často ukazují, že stále důležitější a vyhledávanější službou se vedle tradiční marketingové podpory firem stává i kvalitní informační servis.

Větší administrativní a ochranná opatření některých trhů, která často představují bariéru při vstupu na nové trhy, zvyšují logicky poptávku po spolehlivých a ověřených informacích. Navíc v době, která je někdy nazývána jako postfaktická, nebo dokonce dezinformační, kdy jsou nejen podnikatelé vystaveni přetlaku informací nejasného původu, jsou ověřená data velkým přínosem.

CzechTrade získává informace z trhů takzvaně z první ruky. Pracuje totiž především s daty od svých zahraničních zástupců, kteří dnes působí už ve 44 teritoriích po celém světě, na pěti kontinentech. Kromě toho jsou zájemcům poskytovány rovněž informace z jednotlivých oborů, kterými disponují oborově zaměření specialisté v centrále CzechTradu. Nechybí ani analýzy zahraničního obchodu České republiky, které sledují trendy a mapují příležitosti pro tuzemské exportéry.

Představení perspektivních oborů ve světě

Jedním z cílů CzechTradu je prezentovat obory, ve kterých je česká výroba na vysoké úrovni a má velký potenciál uspět v zahraničí. Novinkou se proto staly oborové katalogy. V tomto případě nejde o klasický katalog s výčtem a stručnou prezentací firem, ale o kvalitního průvodce celým vybraným odvětvím v graficky zajímavé podobě. Jejich přípravu má v CzechTradu na starosti Centrum informačních služeb (CIS).

Katalogy, byť na několika málo stranách, představují to nejlepší, co české firmy dokázaly a stále dokazují nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Jsou primárně cizojazyčné a vznikají v úzké spolupráci se samotnými podniky, asociacemi a dalšími oborovými uskupeními.

Zahraniční kanceláře CzechTradu je využívají především při osobních jednáních se zahraničními obchodními partnery nebo na výstavách, veletrzích a dalších B2B setkáních.

Oborové katalogy jsou průvodcem vybraným odvětvím.
Zaměřují se na menší české obory, které mají světový věhlas – sklo, porcelán nebo zdravotnické prostředky.

Tyto katalogy se zaměřují na menší, ovšem o to výjimečnější české obory, které mají světový věhlas. Je to například sklo a porcelán nebo zdravotnické prostředky. Jde o obory, ve kterých domácí produkty válcují světovou konkurenci díky unikátním technologiím a designu.

Nově ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR vzniká katalog zaměřený na český elektrotechnický průmysl. S Czech Water Alliance se připravuje katalog zaměřený na vodárenské technologie a další budou vznikat i v příštím roce, protože zájem o ně je velký.

Příležitosti na zahraniční trzích

Oddělení CIS zpracovává také poptávky zahraničních firem, a to prostřednictvím unikátního systému, díky kterému konkrétní poptávky získává buď napřímo od zahraničních firem, nebo prostřednictvím kanceláří CzechTradu a pracovníků zastupitelských úřadů ČR. Tento systém zpracování poptávek umožňuje nabízet výhradně českým firmám konkrétní obchodní příležitosti z celého světa.

Sklo české firmy Preciosa znají lidé z více než 140 zemí světaZnačným přínosem této služby je, že tým specialistů v centrále CzechTradu cíleně vyhledává tuzemské partnery a ty předává zahraniční firmě na základě její konkrétní poptávky. Výstupem pak je vzájemné propojení poptávajícího a jeho potenciálního obchodního partnera, tedy obousměrné předání kontaktu.

Z poptávek s vysokou přidanou hodnotou také vznikají setkání zahraničních nákupčích s vybranými českými dodavateli, která jsou organizována pod názvem Sourcing Days. CzechTrade v loňském roce zorganizoval šestnáct dodavatelských fór, na kterých jednalo 549 firem. Více informací o tomto typu akcí si přečtěte na stranách 28 a 29.

Šance se českým firmám nabízejí i v projektech a tendrech, investičních příležitostech nebo v reakci na nabídky zahraničních firem. CzechTrade je například jedinou organizací v České republice, která má mandát na zprostředkování obchodních příležitostí ve formě vypisovaných výběrových řízení pro mezinárodní organizaci CERN.

Koncentrovaný informační servis

CIS exportérům přináší všechny informace potřebné pro export, a to díky jedinečné kombinaci spolehlivých a ověřených dat ze zahraničí spolu s přístupem k analytickým nástrojům a databázím zahraničního obchodu. Firmy získají na jednom místě vše. Od obecných informací potřebných ke vstupu na trh až po detaily, jakými jsou například pozice vybraného produktu na globálních trzích nebo konkrétní zahraniční poptávka.

S cílem maximálně zjednodušit českým exportérům podnikání a pronikání na nové trhy spolupracuje CIS s Klientským centrem pro export, což je jednotné kontaktní místo ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Díky jednotné zahraniční síti tvořené zastupitelskými úřady a zahraničními kancelářemi CzechTradu mohou firmy konzultovat své exportní a investiční záměry ve více než 90 zemích světa.

Informační servis má exportérům hlavně uspořit čas a náklady tím, že na jednom místě získají ověřené, jasně strukturované informace. Jejich záběr je široký – od statistických dat, na základě kterých je možné definovat potenciální odbytiště pro české produkty, až po identifikaci trendů na vybraných trzích. To vše umožňuje českým exportérům být o krok napřed před konkurencí ze zahraničí.

Analýzy a statistiky zpracovávají zkušení analytici, kteří ke své práci využívají renomované databáze a odborné informační zdroje. Od databáze Světové banky a Mezinárodního měnového fondu přes Comtrade až po jednotlivé statistické úřady. Všechna data jsou doplňována a validována na základě ověřených informací přímo od zahraničních kanceláří CzechTradu, které působí v daných teritoriích. Výsledkem je jedinečný soubor informací podle potřeb zájemce.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Dita Slunečková, vedoucí Centra informačních služeb CzechTradu (dita.sluneckova@czechtrade.cz). Foto: HN – Lukáš Bíba (Sklo české firmy Preciosa znají lidé z více než 140 zemí světa).

Doporučujeme