Oboroví konzultanti CzechTrade

Od 2. ledna 2020 dochází k personálním změnám oborových týmů CzechTrade. Odkaz na seznam konzultantů naleznete níže, pod odkazem u každého oboru.

Živé vědy, chemie, plasty a potraviny

Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž

Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení

Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice

Energetika, zdroje, životní prostředí

Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary

Stavebnictví, spotřební zboží a služby

Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby

Strojírenství a kovovýroba

Strojírenství – výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme