Očekávaný vývoj čínského mlékárenského trhu v letošním roce

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) ve své nové výhledové zprávě pro čínský mlékárenský sektor odhadlo produkci mléka v Číně v roce 2022.

Díky rostoucímu počtu dojnic s lepší genetickou výbavou a zvýšené efektivitě dosáhne Čína v letošním roce produkce mléka ve výši 39,65 milionu tun, o 4,5 % více než v roce 2021.

Ilustrační fotografie

Údaje čínského ministerstva zemědělství a záležitostí venkova ukazují, že v roce 2022 ceny syrového mléka klesaly, stále se však pohybují na podstatně vyšší úrovní než v letech předchozích, neočekává se tedy, že by došlo k poklesu produkce. Přibližně polovina skotu v mlékárenských velkochovech patří k holštýnskému plemenu. V případě jiných druhů mléka než kravského se očekává meziroční růst produkce o 3 %.

USDA odhaduje letošní spotřebu tekutého mléka v Číně na 40,95 milionu tun. Ačkoli spotřeba oproti předchozímu roku vzroste, půjde o pomalejší tempo růstu. Limitujícím faktorem jsou omezení vyvolaná čínskou politikou nulové tolerance výskytu covidu-19, tedy uzavírání prodejen, hotelů a restaurací. Pokles cen syrového mléka pravděpodobně nepovede k poklesu cen hotových výrobků.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Tekuté mléko je do Číny vyváženo převážně v podobě UHT mléka vyznačujícího se podstatně delší trvanlivostí, což je s přihlédnutím k možným lockdownům v Číně preferovaná vlastnost. USDA očekává, že v letošním roce dojde kvůli intenzivnější konkurenci ze strany domácích hráčů a vysokým světovým cenám mléka ke zpomalení tempa růstu dovozů tekutého mléka do Číny. Oproti 1,268 milionům tun v roce 2021 by měla letos Čína dovézt 1,3 milionu tun.

V případě plnotučného sušeného mléka by měla čínská produkce přesáhnout 1 milion tun. Celková spotřeba má dosáhnout 1,9 milionu tun, hlavně ji má táhnout pekařský sektor a výroba nápojových doplňků stravy, kvůli příklonu spotřebitelů k méně zpracovaným produktům však nejspíš poklesne jeho využití pro výrobu rekonstituovaného mléka a jogurtových produktů. Dovoz plnotučného sušeného mléka by měl dosáhnout 820 tisíc tun, o 82 tisíc tun méně než v roce 2021.

Čínská produkce odstředěného sušeného mléka je odhadována na 24 tisíc tun zatímco jeho spotřeba na 423 tisíc tun, celkový dovoz by měl činit 400 tisíc tun, což kvůli nižší poptávce představuje meziroční pokles o 6 %.

Produkce sýrů je z důvodu rozšiřování domácí produkce očekávaná na úrovni 20 tisíc tun, počítá se však s poklesem spotřeby ze 194 tisíc tun na 190 tisíc tun, taktéž z důvodu protiepidemických opatření. To se promítne i do nižších dovozů, které by měly poklesnout ze 176 tisíc na 170 tisíc tun.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme