Ocenění českých lídrů zná vítěze, polovina finalistů podniká s rodinou

Letošní čtvrtý ročník soutěže Ocenění českých lídrů (OCL) zná své vítěze. Do finále se dostalo 92 tuzemských firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Vavříny posbíralo 36 z nich. Více než polovina finalistů je z řad rodinných firem.

Oceněné podniky byly vybrány z 1516 společností, které vyhověly kritériím soutěže, a to odborným garantem soutěže CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 61 procent finalistů působí na trhu víc než dvacet let, firmy založené po roce 2000 tvoří čtvrtinu uchazečů. Na export se alespoň částečně zaměřuje 42 procent účastníků finálového klání. Zhruba dvě třetiny firem se soutěže Ocenění českých lídrů účastní poprvé.

Více než polovinu podniků (56,5 %), které se letos dostaly do finále, tvoří rodinné firmy, což může v době poznamenané pandemií COVID-19 představovat určitou výhodu. Z mnoha studií vyplývá, že rodinné podnikání je často stabilnější než byznys nerodinných společností či korporací.

 „Z analýzy finalistů Ocenění českých lídrů dále vyplývá, že jsou důležitými zaměstnavateli, ve svých regionech patří k těm předním, když celkově zaměstnávají zhruba 15 tisíc lidí. Společně pak finalisté letošního ročníku loni dosáhli obratu blížícímu se 10 miliardám korun,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých lídrů a Podnikatelské platformy Helas.

Finalisté premianty v ekonomických ukazatelích

„Hodnocení ekonomické situace účastníků soutěže jsme prováděli formou využití Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis. To zajistilo, že mezi finalisty byly jen společnosti, jejichž ekonomické výsledky jsou velmi dobré,“ prozrazuje místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

„Nejvíce finalistů podniká v Praze, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejméně jich působí v Libereckém a Karlovarském kraji. Významnou informací je skutečnost, že nejvyššího podílu mezi finalisty dosáhly společnosti, které na trhu působí nejdéle. Zejména v období začínající krize je velmi dobrou zprávou, že tak veliký podíl úspěšných firem působí na trhu již dlouho. Lze předpokládat, že jsou dostatečně kapitálově silné a mají i dobře nastaveny potřebné firemní procesy,“ doplňuje Pavel Finger.

Generálním partnerem letošního ročníku Ocenění Českých Lídrů je společnost Vodafone. „Důležitým nástrojem, který pomáhá současnou náročnou dobu překonat, je digitalizace. Umožňuje pracovat lidem z domova, využívat cloudové služby nebo nastartovat obchody pomocí nových digitálních kanálů,” říká Viktoria Korabelniková, obchodní ředitelka Vodafone pro oblast internetu věcí v Česku. Digitalizace je tématem pro stále více tuzemských firem. Pandemie covid-19 zájem o moderní technologie ještě výrazně urychlila.  

Virtuální potkávání

Jedním z partnerů letošního ročníku je teké JŠK, advokátní kancelář. „Setkání se skutečnými lídry ve svých oborech je vždy velkým zážitkem. Letos je sice „potkávání“ jen virtuální, ale o to více impresivní. I na dálku totiž z českých lídrů čiší pozitivní energie, odhodlání a vytrvalost. Silně jsme vnímali elán a nebojácnost, které jim pomáhají překonávat mnohdy složitou situaci způsobenou epidemií a vládními opatřeními,“ říká partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.

Do projektu Ocenění českých lídrů je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 a iRating ve stupních 1 – 11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2019). Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy.

Videozáznam z online vyhlášení dne 1. prosince 2020

Více informací o projektu

Portál BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme