Ocenění SDGs za rok 2021 získalo šest inspirativních projektů

Dne 16. září 2021 se v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí, uskutečnilo slavností vyhlášení vítězů 5. ročníku Cen SDGs (Sustainable Development Goals).

Asociace společenské odpovědnosti v nich stejně jako v předchozích letech ocenila projekty, které nejlépe přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Vítězství si odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života, např. zdraví a vzdělávání.

Ceny SDGs jsou světově jedinečným oceněním za naplňování cílů udržitelného rozvoje vytyčených OSN. Ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládními organizacemi, veřejnou správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership).

Ceny SDGs se letos vyhlašovaly hned v několika kategoriích. Prvenství v kategorii Veřejná sféra si odnesl spolek Nevypusť duši. Cílem organizace je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. Prvenství v dané kategorii si spolek odnesl za projekt duševní zdravovědy pro školáky. Učí děti i učitele, jak správně pečovat o duševní zdraví, a radí, kde včas vyhledat pomoc v případě nouze. Programem již prošlo téměř 8 500 žáků.

Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila společnost Datlab a její nástroj Kontrola proti nehospodárným veřejným zakázkám, jenž hledá porušování předpisů, smlouvy s bílými koňmi či politiky, nebo firmy soutěžící jen naoko s předem domluveným vítězem. Datlab je česká firma specializující se na získávání, zpracování a analýzu dat. Během letošního roku nástroj Datlabu využilo několik investigativních novinářů nebo Policie ČR.

Laureátem kategorie Mladí lídři, jejímž garantem je Forbes Česko, se stal 24letý Tedeáš Kula stojící za projektem Reknihy , který tvoří prostor pro sdílení knih a učebnic mezi čtenáři a hledá jim nové majitele. Za dva roky fungování Reknih lidé zachránili už přes 20 000 přečtených knih, čímž ušetřili okolo 12 tisíc kilogramů papíru. Na rozdíl od běžných antikvariátů projekt prodává jen knihy, které jsou jako nové, a zprostředkovává také e-knihy.

Vyhlašování Cen SDGs. Foto: MZV ČR

Cenu odborné poroty za Reporting podle SDGs si odnesla Komerční banka, která ve svém nefinančním reportingu jasně prokazuje komplexní přístup k udržitelnému rozvoji a popisuje nejen vlastní udržitelné aktivity, ale i svůj významný vliv v oblasti financování.

Cenu České rozvojové agentury získala Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce s projektem zaměřujícím se na osvětu o menstruaci, který řeší problém nedostatku cenově dostupných hygienických prostředků v rozvojových zemích skrze uvedení nového, opakovaně použitelného produktu.

V kategorii Vzdělání zvítězilo vzdělávací centrum TEREZA s mezinárodním projektem Ekoškol. Jde o největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. V ČR ho již více než 15 let koordinuje právě TEREZA, vzdělávací centrum. TEREZA vzdělává přes 100 000 dětí, spolupracuje s více než 800 školami a přes 5 000 rodičů si od centra bere tipy, jak smysluplně trávit čas se svými dětmi. V současnosti je u nás do Ekoškoly zapojeno přes 70 tisíc dospělých a dětí v mateřských, základních a středních školách.

Nominaci Moonshot a postup na světové finále Moonshot Awards v New Yorku získala technologická firma Refork, která vyvíjí nové přírodní materiály na bázi dřevní moučky pro výrobu funkčních a udržitelných alternativ k plastovým produktům. Cílem Reforku, je nahradit plasty na jedno použití. Momentálně vyrábí vidličky, ale v budoucnosti se můžeme dočkat více produktů.

Více o firmě Refork naleznete ve článku Exportního magazínu agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme