Oceněny budou nejlepší ženy českého byznysu. Už potřinácté

Ani současná krize, kterou Česká republika a její ekonomika právě procházejí, nezabrzdila úspěšné tuzemské podnikatelky. V projektu Ocenění českých podnikatelek (OCP) posbírají v listopadu vavříny ty nejlepší z nich.

Vítězky vzejdou z téměř 32 600 kandidátek, které vyhověly kritériím soutěže a z nichž odborný garant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau nominoval více než 1400 semifinalistek.

Podpora, zviditelnění a především ocenění práce a dosažených úspěchů. To je už třináct let projektu Ocenění českých podnikatelek (OCP), který je součástí Podnikatelské platformy Helas. Jejím cílem je sdružování a propojování ryze českých podnikatelů.

„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno,“ upozorňuje zakladatelka OCP a platformy Helas Helena Kohoutová.

„Právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a  sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se – i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla – nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více přesunuli do online prostředí,“ doplňuje Kohoutová.

Inspirace a pocit, že v tom nejste sami

Zapojením do soutěže se firmy podle Kohoutové přidají k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. „Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy,“ dodává.

„Pro všechny finalistky je OCP veřejným uznání toho, že jsou dobré ve svém oboru, že léta tvrdé práce, která mají za sebou, někdo skutečně vidí a ocení. A nejde jen o okamžik vyhlášení vítězek a rozdání cen, ale také o to, že se již druhým ročníkem povedlo vytvořit úžasnou komunitu finalistek, které se setkávají při nejrůznějších příležitostech,“ vysvětluje patronka letošního ročníku ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň Kateřina Šrámková.

V letošním roce splnilo kritéria účasti v projektu více jak 32 tisíc podnikatelek. Více než dvě třetiny finalistek OCP 2020 působí na trhu maximálně deset let, přičemž většina je ve věku 41 až 60 let. Mezi finalistkami stejně jako minulý rok tedy převládají ty, které dokážou využít svých zkušeností v oboru a zároveň se přizpůsobit aktuálním trendům a situacím.

„Ve srovnání s minulým rokem je v letošním ročníku o něco více finalistek do 30 let, což je jistě pozitivní trend. Z regionálního hlediska stále platí, že nejvíce finalistek podniká v Praze, konkrétně 35 %, nicméně ve srovnání s minulým ročníkem se jejich podíl snížil. Více než 10 procent finalistek je potom ještě z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje a 9 % podniká ve Středočeském kraji,“ prozrazuje Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Home office se osvědčil

Auditorem letošního ročníku je společnost Esop. „Domnívám se, že situace, která v souvislosti s bojem proti pandemii nastala, pro nás byla mezníkem pro řešení stylu práce, pomohla nám získat nové zkušenosti v možnostech naší práce „na dálku“ včetně komunikace s obchodními partnery, řízení zaměstnanců a procesů.  Jako žena vedoucí ryze dámský kolektiv v oblasti účetnictví, daní a auditu si dovolím říci, že jsme si s kolegyněmi všechny rozšířily obzory, jak může žena moderně z rodinného zázemí zvládat své pracovní povinnosti,“ říká Daniela Burianová, auditor a daňový poradce společnosti ESOP.

Podle Burianové se home-office výborně osvědčil a firmy si vyzkoušely, že touto formou je možné kvalitně zajistit výkon práce, absolvovat porady, školení, zefektivnit některé pracovní pozice a ušetřit náklady a čas na cestovné.

Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Letos na jaře jsme se kvůli pandemii koronaviru všichni dostali do situace, která tu nikdy předtím nebyla. Pro podnikatelky to bylo obzvlášť obtížné, musely ze dne na den zavřít provozovny, a protože se zavřely i školy, přibyla k tomu celodenní domácí péče o děti. Je to nelehká doba pro každého z nás. O to víc si vážím všech žen, které v ní obstály. A velmi si cením všech podnikatelek, které v byznysu pokračují dál. Patří jim za to uznání, podpora a velké díky,“ shrnuje ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Generální partner projektu ČSOB udělí i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka. Řada firem se dostala pod velký tlak, mnohé z nich musely zásadním způsobem změnit svůj byznys.

„Právě schopnost umět včas zareagovat, dokázat se s tím rychle vypořádat a přizpůsobit se ukazuje, kdo je opravdu výjimečný. Přesně taková by měla být vítězka kategorie ČSOB Výjimečná podnikatelka,“ dodává Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Podnikatelky se mohou do letošního ročníku hlásit do 28. září 2020

Do OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy. Ta mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2016–2018, minimální roční obrat firem od 10 milionů korun (tržby roku 2019) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně čtyři roky. Vyhlášení vítězek proběhne v rámci Dne českých podnikatelek 26. listopadu 2020 v sídle společnosti Microsoft v Praze.

Soutěžní kategorie:

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ
Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 až 30 milionů), Střední společnost (roční obrat 30 až 80 milionů) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů a více).

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
Pod patronací Generali České pojišťovny. Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI
Pod patronací Microsoft a DAQUAS. V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech.

Předchozí ročníky soutěže

Redakčně upravená tisková zpráva Helas

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Neurčeno

Doporučujeme