Ochrana vietnamského kyberprostoru je šancí i pro české firmy

Vietnam zařazuje kybernetickou bezpečnost mezi své hlavní národní priority, což je zřejmé z řady legislativních kroků a investic do tohoto sektoru v posledních letech.

V zemi sílí poptávka po zvýšení kyberbezpečnosti ve státním i soukromém sektoru. Přesvědčit se o tom na místě mohly i české firmy.

Ilustrační fotografie

Příležitost se naskytla během business fóra zaměřeného na prezentaci českých firem a institucí ze sféry kybernetické bezpečnosti, které proběhlo 23. října 2023 v Hanoji v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Fórum se těšilo bohatému zájmu ze strany vietnamských partnerů z nejrůznějších institucí, od korporací po vládní organizace. Úspěch fóra byl také důkazem, že české firmy v oboru jsou ve Vietnamu známé a existuje zde slibný potenciál pro navázání spolupráce.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Ve Vietnamu, kde internet využívá téměř 79 % populace, je potenciál pro kybernetické útoky obrovský. Predikce ukazují, že vietnamská digitální ekonomika přesáhne do roku 2025 hodnoty 43 miliard USD. Země se zaměřuje zejména na projekty v oblasti elektronické veřejné správy, internetu věcí, chytrých měst, finančních technologií a umělé inteligence.

S tímto bezprecedentním růstem a poptávkou po digitálních službách v celé zemi čelí veřejný i soukromý sektor nárůstu kybernetických hrozeb a útoků, které jsou sofistikované a představují skutečnou hrozbu pro soukromé informace. Právě zde existuje a bude se nadále tvořit řada příležitostí pro české firmy.

Digitální bezpečí zlepšila i legislativa

Společně s realizací projektů v oblasti e-governmentu, chytrých měst, finančních technologií a umělé inteligence investuje také ve snaze posílit místní kybernetickou bezpečnost do nových strategií, které Vietnam zavádí pomocí legislativy. Mezi příklady předpisů patří směrnice z roku 2021, která se zaměřuje na posílení prevence a boje proti porušování zákonů a trestným činům na internetu.

Dále z pak například rozhodnutí zajišťující zvyšování povědomí a šíření znalostí kyberbezpečnosti a informační bezpečnosti na období 2021–2025. Směrnice z roku 2019 zase posílila bezpečnostní opatření v oblasti kyberprostoru, výdaje na kybernetickou bezpečnost v letech 2020–2025 musí podle ní tvořit alespoň 10 % celkových ročních výdajů organizace na IT. Také již existuje návrh vyhlášky o ochraně osobních údajů, který bude po svém přijetí prvním komplexním právním předpisem o osobních datech.

Ilustrační fotografie

Toto úsilí již přineslo pozitivní výsledky, neboť v roce 2020 se Vietnam umístil na 25. místě ze 194 zemí v globálním indexu kybernetické bezpečnosti (GCI). Představuje to výrazné zlepšení oproti předchozím letům, kdy Vietnam skončil na 100. místě. Výsledek navíc překonal cíl Vietnamu dostat se v roce 2030 mezi 30 nejlepších zemí v rámci GCI.

ASEAN proti kyberzločinům

Navzdory veškerému úsilí a dosaženým výsledkům zůstává kybernetická hrozba reálná a neustále se adaptuje. Kybernetická kriminalita nadále způsobuje značné škody jak jednotlivcům, tak celým organizacím, což upozorňuje na neustálý význam posilování našeho přístupu k digitální bezpečnosti ve Vietnamu. Do budoucna Vietnam plánuje více spolupracovat se zeměmi ASEANU na společném přístupu v boji proti narušitelům kybernetické bezpečnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autoři: Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka, Kristián Kmoníček, stážista.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme