Od března začne v Jeruzalémě fungovat úřadovna české ambasády v Izraeli

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v pondělí 22. února 2021 informoval vládu o svém rozhodnutí zřídit s účinností od 1. března 2021 v Jeruzalémě úřadovnu Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu.

Zřízení úřadovny je součástí snahy České republiky prohlubovat a posilovat strategické partnerství mezi Českou republikou a Státem Izrael. „Úřadovna posílí naše působení v Izraeli, přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a zlepší také poskytování služeb českým občanům,“ řekl ministr. Česká diplomatická přítomnost přímo v Jeruzalémě podpoří komunikaci s izraelskými vládními úřady, které až na výjimky ve městě sídlí. Nová úřadovna bude také v Jeruzalémě úzce spolupracovat s  Českým domem a Honorárním konzulátem.

Úřadovna bude otevřena v ulici Washington Street v západním Jeruzalémě. Obsazena bude jedním diplomatem, kterého MZV vybralo na základě standardního vnitřního výběrového řízení, a jednou místní administrativní silou. Náklady na zřízení a provoz úřadovny zajistí MZV v rámci stávajícího rozpočtu, otevření úřadovny tak nebude mít dopad na státní rozpočet. Náklady na její zřízení nepřekročí 10 mil. korun.

Zřízení úřadovny nemá žádný dopad na vůli ČR nadále rozvíjet politické a ekonomické vztahy s Palestinskou národní správou, včetně poskytování rozvojové a humanitární pomoci prostřednictvím našeho Styčného úřadu v Ramalláhu.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme