Od Greentech po zábavu, české startupy se představily rakouským investorům

Zelené technologie, správa dat, automatizace, ale také zábavní průmysl. Osmnáct českých startupů různého zaměření se představilo ve Vídni rakouským investorům v rámci „Czech Startup Day“.

Akce se uskutečnila na českém velvyslanectví ve spolupráci s agenturou CzechTrade jako projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Během dvou bloků pitch session se zástupcům venture kapitálových fondů a business angels představilo 18 českých startupů. Mezi prezentacemi proběhly panelové diskuze zaměřené na témata vstupu na rakouský trh a programů na podporu místní startupové scény.

Ilustrační fotografie

Letošní ročník Czech Startup Day přilákal firmy z nejrůznějších oblastí. Hned několik zúčastněných startupů se zaměřilo na automatizaci a optimalizaci procesů, téměř 30% podíl průmyslu na tvorbě rakouského HDP nahrává také inovacím ve výrobní sféře. Mezi další oblasti patřily GreenTech, data science, hospodaření s energiemi nebo penězi, kybernetická bezpečnost, zdraví a bezpečí i zábavní průmysl a cestování. Téměř neodmyslitelnou součástí prezentovaných inovací bylo využití umělé inteligence. Dle expertů z panelových diskuzí je v Rakousku dále velmi perspektivní oblast FinTech, Life Science nebo herního průmyslu.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Konzervativní, ale přehledný trh

„Klíčová je dobrá příprava,“ shrnula soubor základních kroků v souvislosti se vstupem na rakouský trh Julie Havlová, vedoucí kanceláře CzechTrade ve Vídni. Znamená to provést průzkum trhu a výběr cílové skupiny. Vytvořit kvalitní, místnímu trhu uzpůsobené prezentační materiály. „Musíte působit jako místní firma, mít místní partnery,“ dodala. Rakušané jsou konzervativní, ale loajální zákazníci. Velkou výhodou je tak získání partnera s významnou a osvědčenou značkou.

„Rakouský trh může být pro české startupy dobrým testem expanze do zahraničí, zejména pokud jde o oblast německojazyčných zemí. Je přehledný, díky vysokému podílu HDP v oblasti výzkumu je velmi inovativní a ve srovnání s jinými evropskými top lokacemi jsou náklady vstupu na trh přiměřené. Dalšími výhodami jsou silná kupní síla a kulturní spřízněnost,“ doplňuje Marion Biber z Austrian Business Agency, která je rakouskou obdobou agentury CzechInvest. Blízkost rakouského trhu je i důvodem zájmu většiny letošních účastníků.

Dvě třetiny rakouské startupové scény tvoří samotná Vídeň. Město se prezentuje jako ideální startupová lokace a mladým firmám také nabízí různou formu podpory. Měsíční program Vienna Startup Package umožňuje startupům se zacílením na alpský region seznámení s rakouským trhem, identifikaci obchodních příležitostí a navázání kontaktů. Červnový festival ViennaUp zastřešuje množství akcí a setkání určených pro mezinárodní startupovou scénu.

Evropské scaleupy s technologiemi a řešeními pro výrobní sektor se mohou zapojit do programu Discover Vienna: Manufacturing Edition, který účastníkům nabízí systematickou podporu rozvoje podnikání a seznámení s předními průmyslovými hráči. Výhodou pro firmy v Rakousku je také široká síť služeb sahající od poradenství přes asistenci a organizaci akcí poskytovaná Rakouskou hospodářskou komorou (WKO).

Díky velkému zájmu o Czech Startup Day ze strany českých firem i rakouských investorů má velvyslanectví ve Vídni zájem uspořádat další ročníky, které by podpořily již tak narůstající přítomnost mladých českých firem v Rakousku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko). Autorka: Hana Brauneis, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme