Od klasické kovovýroby po moderně řízený digitalizovaný podnik – příběh firmy TEROM s.r.o.

TEROM s.r.o. je malá rodinná strojírenská společnost se specializací na kovovýrobu z Chlumce nad Cidlinou. Firma je již 30 let na trhu a vedení před třemi lety převzali dcera a syn zakladatele, pana Mrkvičky.

Výrobní program společnosti zahrnuje především zakázky na svařované konstrukce pro zemědělství. Kromě kovovýroby, výroby ocelových dílů a svařování firma dále zajišťuje strojírenskou výrobu, zámečnické výrobky, ocelové svařence a další. Firma postupně rozvíjí nabídku vlastních finálních produktů, zejména sklepních a skladových boxů pro větší developerské projekty a šaten pro školy, ale také například pro hasičské záchranné sbory.

Enterprise Europe Network se s firmou seznámil v roce 2017. Tou dobou firma řešila další směřování, potřebovala nastolit novou kulturu řízení firmy, přirozený důsledek nástupnictví, a uvědomovala si potřebu rozvíjet portfolio, modernizovat procesy i výrobu. Přesněji vše s paní jednatelkou, Miladou Zborníkovou, popsali díky strukturovanému rozhovoru, který ještě několikrát s postupem času využili na zmapování aktuální situace firmy.

Ukázalo se, že firma TEROM může těžit ze služeb sítě Enterprise Europe Network opravdu komplexně. Podpora firmy proto byla vedena hned několika směry: zpracována byla nabídka do mezinárodní databáze sítě Enterprise Europe Network a firma se aktivně zúčastnila B2B aktivit a veletrhů, díky kterým našla partnera ve Francii.

Na potřeby firmy v oblasti strategického rozvoje a řízení reagovala nabídka série workshopů se systematickým koučem, zaměřených na smysl a formulaci firemní vize a strategie, kultury, práce s lidmi, ale také například jak zajistit vyvážené cash-flow. K tématu financování rozvoje firmy a vzdělávání zaměstnanců byly vytipovány vhodné dotační programy.

Jak potvrzuje paní M. Zborníková, ukázalo se, že tyto aktivity jsou pro firmu podnětné a nastartovaly ucelenou transformaci uvnitř firmy, počínaje formulací uvěřitelné vize, zpracováním střednědobé strategie rozvoje společnosti, i přenastavením interní komunikace a intenzivnější práci s lidmi.

Ve spolupráci s poradenskou agenturou firma úspěšně financuje investiční a rozvojové projekty.

Kde se nachází firma dnes?

„Máme jasně definovanou linii rozvoje, srozumitelnou vizi, kterou neustále komunikujeme s našimi lidmi. Za poslední rok jsme prošli výraznou digitalizací a investovali jsme do moderních technologií, abychom dokázali uspokojit náročnější zákazníky. Získali jsme větší flexibilitu v plánování, i lepší kontrolu nad kvalitou. Hodně jsme zapracovali na firemní kultuře, zavedli jsme pravidelné 1:1 schůzky se zaměstnanci i bilanční celofiremní setkávání jednou za čtvrtletí,“ říká paní Zborníková. „Cítím, že nám to pomáhá, že táhneme za jeden provaz, že se posouváme a jsme odolnější, co nám zejména v současné krizi hodně pomáhá,“ dodává.

„S odstupem času můžu říct, že firma se za poslední roky transformovala v moderně řízenou a digitalizovanou společnost. I když pandemie covidu zasáhla tradiční výrobní program firmy, firma našla příležitosti v nových segmentech, které úspěšně rozvíjí. Výrobní portfolio je dostatečně diverzifikované a procesně podchycené. Firma umí vytěžit z technologicky méně náročných produktů a vytvořit z nich obchodně zajímavý segment. Inovační proces je dobře nastaven, firemní kultura a leadership jsou na vysoké úrovni,“ hodnotí Silvia Jirásková, která společně s kolegy z Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR firmu dlouhodobě podporuje.

A jak vnímá přínos spolupráce paní M. Zborníková? „Spolupráci hodnotím velmi kladně, je smysluplná, posouvá nás. Dovedla nás k řadě strategických rozhodnutí, jak ohledně vnitřního nastavení společnosti, tak v oblasti digitalizace, díky kterým jsme, myslím, na dobré cestě v souladu s trendy a požadavky trhu. Naše spolupráce s Technologickým centrem AV ČR je komplexní a vidíme péči a podporu, napříč našimi potřebami – jak v oblasti vytváření příležitostí pro obchod se zahraničními partnery, tak v oblasti celkového řízení firmy a inovací.“

S. Jirásková dodává: „Moc si vážím toho, jak paní jednatelka rozvážně, s velkou moudrostí firmu posouvá dál. Moc mne těší, že je náš vztah založen na respektu a důvěře a že se naše doporučení a náměty promítají do konkrétních rozhodnutí. Naše spolupráce za tu dobu přerostla v pracovní přátelství.“

M. Zborníková na závěr poznamenává: „Pandemie urychlila naše plány. Investovali jsme do nových technologií, zrekonstruovali jsme prostory ve výrobě i v servisní budově, čeká nás ještě informačně dobře propojit jednotlivé úseky výroby až po logistiku. Do dalšího období ale vstupujeme připraveni a s jasně vytýčenými cíli.“

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme