Od ledna do července přibylo v Česku 15 tisíc živnostníků, nejvíc za pět let

Za prvních sedm měsíců roku 2022 přibylo v Česku celkem 14 883 živnostníků, což je nejvyšší čistý přírůstek podnikatelů během prvních sedmi měsíců od roku 2017.

Podnikat v tomto období začalo 43 964 fyzických osob – opět nejvíce od roku 2017 a naopak svou živnost ukončilo 29 081 podnikatelů. Celkově v tomto období připadlo 15 nových živnostníků na 10, kteří činnost ukončili.

Ilustrační fotografie

Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Složitá situace zájemce o podnikání neodrazuje

„Během prvních sedmi měsíců se ve srovnání se stejným obdobím v minulých letech značně zvýšil počet nových živnostníků, který meziročně stoupl o více než 14 procent. Právě tento nárůst poukazuje na skutečnost, že i když není ekonomická situace nejlepší, lidé chtějí podnikat a berou zodpovědnost za svou ekonomickou situaci do vlastních rukou,“ říká analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Pokud bude ekonomika ještě více zpomalovat, popřípadě se objeví další krize, mohl by se současný trend obrátit, myslí si analytička. Percentuální přírůstek nových živnostníků je letos zhruba stejný jako v letech 2021 a 2020. 

V rámci měsíčního srovnání můžeme pozorovat, že v červenci se meziročně počet nových živnostníků zvýšil o více než 11 procent na 5 214. Jen 2818 lidí přitom pověsilo svůj byznys na hřebík. Letošní červenec tak zaznamenal nejvyšší čistý přírůstek podnikatelů od roku 2017 – celkem 2 396. 

Nejvíce lidí začalo podnikat v Praze

Počet živnostníků se od začátku roku zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého, ve kterém se snížil o 1 277, respektive na 10 živnostníků, kteří svou činnosti ukončili, připadlo pouze 6 nových. Naopak krajem, kde počet živnostníků rostl nejrychleji, byla Praha. Zde zahájilo činnost téměř dvakrát tolik podnikatelů, než kolik ji ukončilo. Poměrně rychlý růst zaznamenal také Pardubický kraj, Středočeský kraj, Vysočina a Zlínsko (17 nových živností na 10 zaniklých). 

„Skutečnost, že právě Praha je krajem, kde vzniklo nejvíce nových živností, není zase tolik překvapující. Hlavní město nejenže nabízí nejvíce příležitostí, ale zároveň se zde bude zpomalování ekonomiky pravděpodobně projevovat nejpozději a kupní síla Pražanů je stále vysoká. Naopak překvapující jsou pozitivní čísla z ostatních krajů,“ dodala Věra Kameníčková. 

CRIF: Počet bankrotů se v Česku v roce 2022 snížil ve všech kategoriích

Nejrychleji vznikaly nové živnosti v oboru informačních a komunikačních činností (na 10 zaniklých připadlo 37 nových). Dále pak v administrativě (na 10 zaniklých připadlo 25 nových) a dopravě a skladování (24 nových na 10 zaniklých). „Vysoké přírůstky živnostníků v IT souvisí s trendem, kdy je spousta IT činností prováděna externě a stále více IT expertů chce mít možnost pracovat sami na sebe. Zároveň se jedná o obor, kde je stále rostoucí poptávka a zdá se, že se ho zatím ekonomické problémy tolik nedotýkají,“ upřesňuje Věra Kameníčková. 

Naopak úbytek podnikatelů zaznamenal obchod (na 10 zaniklých živností připadly pouze 4 nové). Nepříliš dobrých zpráv se dočkalo také odvětví nakládání s nemovitostmi a zásobování vodou, elektřinou a teplem (na 10 zaniklých živnostníků připadlo 9 nových).  

Žen podnikatelek přitom v letošním roce přibývá rychleji než podnikatelů mužů. Na druhou stranu, v případě žen je tempo přírůstku nových živnostnic meziročně nižší – vloni za stejné období připadlo na 10 zaniklých 18 nových (letos jen 16). Zatímco vloni se během prvních sedmi měsíců na čistém přírůstku podnikatelů podílely ženy a muži stejným dílem (50/50), letos podíl žen činil jen 42 procent a podíl mužů 58 procent. 

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme