Od Římanů k dnešnímu Maďarsku: země využívá geotermální energii

Maďarsko má značný potenciál v oblasti geotermální energie, který je dán geologickými specifiky Panonské pánve, kdy tloušťka zemské kůry v regionu je výrazně tenčí, než je průměrná tloušťka kůry evropského kontinentu.

Využívání geotermální energie má v Maďarsku dlouholetou tradici, sahající až do dob Římské říše. V roce 1878 pak byla zahájena éra hloubení hlubinných termálních vrtů, kdy první takový vrt, vyhloubený v budapešťském městském parku, ještě dnes, po téměř 150 letech, zásobuje teplou vodou Széchenyiho termální lázně.

Ilustrační fotografie

Kromě léčebných a rekreačních účelů však lze teplou geotermální vodu využívat i k vytápění domácností, čehož využívají některá maďarská města. Největším projektem je zavádění geotermální energie do systému centrálního vytápění ve třetím největším maďarském městě Szegedu.

Dalším velkým projektem je rovněž využívání geotermální energie v západomaďarském Györu, kde kromě vytápění městských domácností je geotermální energie využívána i pro vytápění výrobního závodu německé automobilky Audi. Dle vyjádření firmy pak geotermální energie poskytovala (s výjimkou několika týdnů) veškeré vytápění během topné sezóny 2022–2023.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Velký potenciál do budoucna

Dle Dozorového úřadu pro regulované činnosti, který má oblast geotermální energie na starosti, však může být využití geotermální energie výrazně vyšší a teplo z nitra země může do konce tohoto desetiletí nahradit až 1–1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu ročně. Rozvoj geotermální energie tak může být i způsobem, jak snížit závislost na dovozu zemního plynu ze zahraničí a zároveň snížit i emise oxidu uhličitého v maďarském teplárenství.

Urychlení rozvoje geotermální energie by měla pomoci nedávná změna regulatorního rámce, která by dle maďarského dozorového úřadu měla umožňovat rychlou a efektivní administrativu a zároveň podpořit rozvoj nových investic do využití geotermální energie. Již dva dny po vstupu regulace v platnost pak maďarský dozorový úřad vydal zprávu, že obdržel více než padesát žádostí o povolení ke geotermálnímu průzkumu.

Ilustrační fotografie

Geotermální klastr

Ve snaze zvýšit povědomí maďarské veřejnosti o geotermální energii maďarský dozorový úřad uspořádal edukační turné po maďarských městech, kde propagoval využívání geotermální energie. Z iniciativy úřadu byl rovněž založen geotermální klastr, který sdružuje sedmnáct aktérů ze státního, soukromého i akademického sektoru.

V oblasti vytápění může být zemní plyn nahrazován geotermální energií, nicméně pro výrobu elektřiny se v Maďarsku počítá naopak s vyšším využitím zemního plynu a bylo již rozhodnuto o výstavbě tří nových paroplynových jednotek o celkovém instalovaném výkonu až 1650 MW.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme