Od těžby v Ománu po blockchain v Lichtenštejnsku: PROPED podpoří české firmy

Na půdě Ministerstva zahraničních věcí byla schválena druhá várka projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) pro rok 2023. Dalších 62 projektů pomůže prezentovat nabídku českých exportérů zahraničním partnerům.

Firmy se tak nyní mohou hlásit k účasti na projektech z širokého spektra sektorů od informačních technologií po důlní průmysl.

Ilustrační obrázek

Na konci června jednala meziresortní Komise pro výběr projektů o návrzích projektů PROPED. V rámci druhé výzvy pro rok 2023 posoudila 69 nových návrhů, z nichž naprostou většinu doporučila k realizaci. Ve druhé polovině letošního roku tak bude seznam již 169 schválených PROPEDů rozšířen o dalších 62 akcí ve 41 zemích světa.

PROPEDy zpracovávané ekonomickými úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí cílí na podporu proexportních aktivit českých firem a jejich vstupu na zahraniční trhy. Mohou mít podobu semináře, konference, kulatého stolu, workshopu, účasti českých firem na výstavách a veletrzích či incomingové mise ze zahraničí. Letos v rámci „incomingů“ přivítají české firmy zahraniční delegace například na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně či u příležitosti otevření přímé letecké linky Praha – Tchaj-pej.

Podpora blockchainu i energetiky

Aktuálně schválené projekty pokrývají široké spektrum sektorů, jimž jednoznačně dominuje ICT. V Singapuru odprezentují svá řešení české firmy v oblasti kyberbezpečnosti, do Kanady zamíří experti na umělou inteligenci a v Lichtenštejnsku se představí specialisté na blockchainové technologie. Energetika, důlní průmysl a životní prostředí jsou dalšími hojně zastoupenými odvětvími a cílí zejména na poptávku v zemích Balkánu a Asie. Mezi další podpořené sektory patří například zdravotnictví, zemědělství či cestovní ruch.

Do realizace a financování PROPED jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí zapojeny Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády a NÚKIB.

Ilustrační fotografie

Další informace a účast na projektech

České firmy a instituce se zájmem o účast na některém z projektů ekonomické diplomacie se mohou obracet na Klientské centrum pro export (kcexport@businessinfo.cz, tel.: 224 907 576) nebo přímo na příslušný zastupitelský úřad. Ekonomičtí diplomaté zájemcům rádi sdělí bližší informace o daném projektu a podmínkách účasti. Seznam kontaktů na ekonomické úseky ambasád najdete na stránkách ministerstva zahraničí.

Seznam projektů schválených ve druhé výzvě (pro větší přehlednost jsou projekty rozdělené sektorově a podle příslušných českých velvyslanectví a konzulátů):

Nadále je také možná účast firem na projektech schválených pro rok 2023 již v první výzvě na sklonku roku 2022.

Autorka: Blanka Hocková, odbor ekonomicko-vědecké diplomacie, MZV

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme