Od začátku roku získali podnikatelé od ČMZRB už 15 miliard korun

Malí a střední podnikatelé získali od Českomoravské záruční a rozvojové banky od začátku roku do 3. května podporu v objemu 15 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobný meziroční nárůst. Banka tak překonává průběžná čísla z roku 2019, který byl doposud historicky nejúspěšnější. Celkově od začátku roku do 3. května 2020 pomohla podnikatelům profinancovat přes 2 600 projektů převážně provozního charakteru.

V rámci programů COVID ČMZRB k 3. květnu 2020 schválila podporu pro více než tisíc živnostníků, malých a středních podniků v objemu 8,2 mld. Kč. Napřímo poskytnuté nebo zaručené provozní úvěry směřují firmám napříč obory a regiony. „Za běžného stavu naše banka měsíčně poskytne podnikatelům necelé 2 mld. Kč námi poskytnutých či zaručených úvěrů a umožní tak profinancovat kolem 500 projektů. Tyto 2 mld. Kč jsme poskytli podnikatelům i v měsíci dubnu, a to nad rámec programů COVID. To znamená, že jsme minulý měsíc podnikatelům celkově poskytli pětinásobek toho, co je normálně běžné,“ upozorňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Rád bych poděkoval našim zaměstnancům, s jakým nasazením nyní každý den včetně státních svátků a víkendů pracují, stejně tak i spolupracujícím institucím, kteří nám s částí agendy pomáhají.“

Historicky nejvyšší objem podpory i bez programů COVID

Od začátku roku do 3. května 2020 ČMZRB v rámci ostatních programů (tj. vyjma programů COVID) malým a středním podnikatelům poskytla podporu v objemu 7 mld. Kč. „To je suma, kterou překováváme historicky nejlepší obchodní výsledek dosažený za srovnatelné období v roce 2019,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva, a dodává: „Na jedné straně je to dáno tím, že podnikatelé neřeší pouze provozní financování, ale je tady řada dalších, kteří naopak potřebují investovat do nových technologií a svého dalšího rozvoje, a na druhé straně tím, že se naši lidé snaží najít cestu, jak podnikatelům pomoci profinancovat jejich potřeby i prostřednictvím jiných programů, než jsou programy COVID.“

Celkově, tj. i po zahrnutí schválené podpory z programů COVID, malí a střední podnikatelé získali od začátku roku do 3. května 2020 od ČMZRB napřímo poskytnuté či zaručené úvěry v objemu 15 mld. Kč. „To znamená, že už teď jsme na dvou třetinách toho, co jsme podnikatelům poskytli za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnější. A zároveň se v porovnání se stejným obdobím roku 2019 jedná o více než dvojnásobný nárůst,“ uzavírá Jiří Jirásek.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme