Odečítají firmy daně za výzkum a vývoj? Novela kýženou změnu nepřinesla

Daňové odpočty na výzkum a vývoj dosud české firmy příliš nevyužívaly, bály se postihů ze strany státu. Změnu měla přinést novelizace zákona. Ta je ale nedostatečná.

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje teoreticky umožňuje českým firmám odečítat od daňového základu až 100 procent nákladů na inovativní projekty. Jenže podniky, které této podpory využily, narážely v minulosti na odlišné výklady finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy přicházelo zpětné vyměření daně a penále či úrok z prodlení.

Shutterstock

„Jak má kontrolorka z finančního úřadu s ekonomickým vzděláním ve firmě posuzovat, jaký projekt patří do kategorie výzkumu, vývoje či inovací?“ ptá se ředitelka poradenské společnosti Ayming ČR Kristína Šumichrastová.

Podle Šumichrastové šlo o zásadní problém. „V mnoha podnicích vám řekli, že raději nic uspořit nechtějí, než aby riskovali, že k nim přijde finanční úřad a vyměří jim penále.“ Počet sporných případů v uplynulých letech rostl. A kauzy často končily u soudu.

Tempora mutantur?

Vláda loni slíbila podnikatelům změnu. Novela zákona o daních z příjmů vstoupila v platnost v dubnu 2019. Nová pravidla měla být transparentnější a věcnější.

Podnikatel se má nyní dozvědět předem (ne až po přezkumu berňáku), zda má na odpočet nárok. Novela zrušila povinnost sepsat a schválit takzvaný Projekt výzkumu a vývoje před jeho zahájením. Firmy finanční správě (FS) předem zasílají avízo, že provádí výzkumnou činnost a úředníci posuzují až následné aktivity podniku.

FS navíc v souvislosti s novelou slíbila, že bude při následných kontrolách postupovat konstruktivně. Pomoci měla i společná školení zástupců firem a berňáku. Ve skutečnosti se ale od dubna mnoho nezměnilo. Finanční správa dál hází podnikatelům klacky pod nohy, říkají experti. To, že inovativní firmy nemohou odepisovat výdaje na inovace z daní, brzdí jejich technologický pokrok a rozvoj, připomíná analytická společnost CEEC Research v tiskové zprávě.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

Úředníci postupují „postaru“

„Přes zmiňovanou novelu zákona, která nově upravuje podmínky odpočtu na VaV, mají firmy i nadále problém nárok na tuto podporu obhájit. Finanční úřady postupují vůči inovativním firmám „postaru“, nepřiměřeně, a vyžadují nesplnitelné. Mnoho podniků se na nás obrací s žádostí o pomoc a mnoho jich od využívání této podpory opět upouští,“ stěžuje si Kristína Šumichrastová.

„Postupy finanční správy by se měly rychle zrevidovat tak, aby byly v souladu s vládou deklarovanou podporou VaV. Zatímco například na Slovensku tato podpora významně roste a dobře funguje, v ČR uplatňujících firem ubývá,“ doplňuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se nyní dohodlo s ministerstvem financí, zástupci Svazu průmyslu a obchodu, agentury TAČR a manažery velkých firem, že se bude snažit o to, aby se platná legislativa důsledněji uplatňovala. V horizontu několika let by se měla čtyřikrát zvýšit limit prostředků určených na výzkum a vývoj, které lze odpočítat z daňového základu. Autoři uvedeného zákona (ministr Havlíček, ministryně Schillerová a poslanec Juříček) se mají ve sněmovně sejít s představiteli průmyslových firem a doladit detaily.

Podnikatele enormně zajímá, jak budou posuzovány případy podniků, které již do výzkumu a vývoje investovaly, a od nichž finanční úřady požadují doplacení daně, protože jim odpočet z nesmyslných důvodů neuznaly. Jde přitom o společnosti, které jsou českými lídry v inovacích.

Partner společnosti PRK Jakub Lichnovský, jenž s právními záležitostmi inovativním firmám pomáhá, sděluje: „Je naším přáním, aby vláda velice rychle institucionálně dotáhla komplexní podporu podnikatelům a zamezila negativním excesům. Věříme, že Česká republika včas naskočí na vlnu podpory výzkumu, vývoje a pokročilých inovací, kterou zvolily i okolní státy.“

Zástupci firem chtějí zejména to, aby existovaly jednotné metodické pokyny k posouzení daňových odpisů nákladů na výzkum a vývoj, kterými by se jednotlivé finanční úřady mohly řídit. V západní Evropě jsou dnes tyto úlevy výraznějším zdrojem příjmů podniků než dotace. Podobným směrem by se mělo vydat i Česko. 

Jakub Procházka, s využitím tiskové zprávy CEEC Research

Doporučujeme