Odpadové hospodářství na Kypru – příležitosti pro české firmy

Kyperská republika má v poměru na obyvatele jedno z největších množství domácího odpadu. Dlouhodobě výrazně zaostává za cíli EU v oblasti zpracování odpadů.

Je zde recyklováno pouze 20 % pevného komunálního odpadu, většina je naopak skládkována. Současná situace v nakládání s odpady na ostrově tak poskytuje příležitosti pro české firmy.

Ilustrační fotografie

Kypr neplní cíle akčního plánu cirkulární ekonomiky a skládkování odpadu EU. Evropská unie proto pomůže Kypru zafinancovat projekt zaměřený na infrastrukturu a systém sběru recyklovatelného a biodegradovatelného odpadu. Projekt by měl podpořit zelené cíle EU – klimatickou neutralitu a nulové znečištění ovzduší do roku 2050.

Celkový rozpočet projektu LIFE-IP CYzero WASTE (součást projektu LIFE) je 14,8 mil. €, ze kterého zaplatí Kypr téměř 6 mil. €. Projekt bude mj. zahrnovat vytvoření systému třídění bioodpadů v padesáti zejména venkovských oblastech a zlepšení třídění suchých recyklovatelných odpadů (papír, hliník, apod.) instalací dvaceti nových sběrných míst. Sedm měst vybuduje opravny s prodejnami znovu využitelných materiálů či výrobků.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

V současnosti je řešena také nedostatečná kapacita zařízení pro zpracování komunálního odpadu Kaoshi pro oblasti Nikósie, Larnaca a Famagusta. V nejbližší době proto bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení dočasného rozšíření kapacity v hodnotě 3 mil. € nebo výstavbu nového zařízení v hodnotě 10 mil. €, s kontraktem na deset let.

V některých oblastech jižní části ostrova je stále značně zanedbaná vodovodní a kanalizační síť, jinde úplně chybí. Například v okrese Limassol v obci Palodia se 4,5 tis. obyvateli bude vybudován zcela nový kanalizační systém v hodnotě 7 mil. € (179 mil. CZK). Výstavba začne v roce 2023. Ve stejném regionu jsou chystány i další projekty na výstavbu/obnovu vodovodních a kanalizačních systémů.

V oblasti Kourion bude vybudován systém o délce 250 km s náklady přibližně 120 mil. € (3 mld. CZK). Obdobným projektem je výstavba kanalizačního systému v oblasti Kokkinochoria na který EU přispěje z kohezního fondu částkou 22 mil. € (560 mil. CZK). Do projektu je zahrnuta i výstavba čistírny odpadních vod s kapacitou 10600 m3/den a rozvodem recyklované vody pro závlahu polí, vč. 13 přečerpávacích stanic.  

Příležitostí k zapojení do výstavby jsou také projekty cílené na bikomunální spolupráci řeckých a tureckých Kypřanů v oblasti severního Kypru. Na těchto projektech se finančně podílí Evropská unie a Rozvojový program Spojených národů.

Konkrétní příležitosti pro české firmy jsou zejména ve vytvoření infrastruktury pro sběr a třídění odpadu na území celého ostrova. Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme