Odpovědnou firmou roku 2018 se stal Hennlich a Škoda Auto

Ceny BpS TOP Odpovědná firma již patnáctým rokem mapují české prostředí udržitelného a odpovědného podnikání. Letos se do ocenění přihlásilo 75 firem s více než stovkou strategií a projektů.Titul BpS TOP Odpovědná velká firma roku získala společnost Škoda Auto a BpS TOP Odpovědnou malou firmou se stala společnosti Hennlich. Výsledky byly vyhlášeny 15. listopadu na slavnostním galavečeru v pražském Kongresovém centru.

BpS TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý systém ratingu, který každoročně hodnotí a oceňuje odpovědnost a udržitelnost v přístupu k podnikání. Rating BpS TOP Odpovědná firma, který sestavuje aliance BpS – Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti. Projektové kategorie hodnotí úsilí firem ve prospěch životního prostředí, diverzity, vzdělávání, firemního dobrovolnictví a mnoha dalších.

Bojovníci s nespravedlností

„Oceněním se snažíme již patnáct let pomoci vytvářet prostředí, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance BpS – Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

Společnosti si díky účasti v BpS TOP Odpovědné firmě zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

„Podíváme-li se na firmy, které uspěly v letošním ratingu BpS TOP Odpovědná firma, najdeme zde tyto společné jmenovatele, jako jsou: dlouhodobá strategie udržitelného podnikání v centru byznysu, odpovědnost a udržitelné cíle jako motor inovací ve firmě, vedení a firma jsou aktivní v řešení konkrétních problémů, zapojují své dodavatele a nebojí se bojovat tam, kde vidí nespravedlnost nebo problém a mnohé další,“ hodnotí letošní ročník Pavlína Kalousová.

Nová dimenze

Nezávislost garantuje také porota složená ze 44 odborníků. Letos byl mezi firmami o ocenění velký zájem a porota hodnotila více než stovku strategií a projektů od 75 společností všech velikostí.

U projektových kategorií rozhodl o pořadí celkový počet získaných bodů. U hlavních ratingů (BpS TOP Odpovědná velká firma a BpS TOP Odpovědná malá firma) strategických kategorií postoupily firmy s nejlepším bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly o výsledku.

„Hodnocení přihlášených projektů a strategií ukázaly, že angažovanost a boj za společenská témata přináší do života firem a jejich představitelů novou dimenzi – transparentnost a upřímnost. Investoři i další skupiny od nich očekávají poskytování pravdivých informací o naplňování nefinančních kritérií, jako jsou ekologická stopa, dodržování lidských práv, rovné zacházení, příležitosti pro zaměstnance, spolupráce s lokálními dodavateli a další oblasti,“ upřesňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance BpS – Byznys pro společnost, která ocenění pořádá.

Doporučujeme