OECD snížilo kategorii investičního rizika pro Albánii

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila počínaje 1. únorem 2019 kategorii rating Albánie, pokud jde o úroveň investičního rizika, a přeřadila ji z kategorie 6 do kategorie 5 v sedmistupňové škále.Nové teritoriální členění úvěrových rizik (viz odkaz níže) bylo vydáno po posledním jednání skupiny Country Risk Experts (CRE) v lednu 2019. Albánie je tak spolu s Makedonií a Srbskem na stejné úrovni investičního rizika, zatímco ostatní země západního Balkánu zůstávají s nejvyšším investičním rizikem v nejnižší 7. kategorii. Pouze čtyři země z 201 zařazených v únorovém reportu OECD zaznamenaly progres a bylo jim sníženo úvěrové riziko, ve všech případech na stupeň 5. Kromě Albánie to je Egypt, Kazachstán a Uzbekistán.

OECD tak ocenila pokroky Albánie při vytváření důvěryhodnosti investičního prostředí a zvýšení politické a institucionální stability v zemi. Úroveň úvěrového rizika pro Albánii je od nynějška stejná jako např. u Turecka. Otvírá se tak možnost levnějších úvěrů pro investice v Albánii, což je příležitost i pro české firmy, které mohla dosavadní kategorizace Albánie z hlediska investičního rizika odrazovat od vstupu na albánský trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme