Ohrožení britských prodejen se smíšeným zbožím

Britská Asociace obchodů se smíšeným zbožím (ACS) varovala, že by ve Velké Británii mohlo ukončit provoz až zhruba 7 000 prodejen se smíšeným zbožím.

K takové situaci by došlo, pokud vláda nepodnikne kroky ke snížení nákladů na energie. Pokud totiž prodejny uzavíraly smlouvy na energie ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022, kdy ceny energií dosahovaly svého vrcholu, znamenalo to pro ně až ztrojnásobení nákladů na energie.

Ilustrační fotografie

Protože se tyto smlouvy obvykle uzavírají na dobu určitou (12 až 24 měsíců), jsou během této doby ceny fixní. ACS odhaduje, že v Británii funguje přibližně 7 000 obchodů se smíšeným zbožím, které vlastní nezávislí majitelé a které se v současné době dostaly do potíží právě z důvodu nevýhodných smluv na energie. To ohrožuje pracovní místa přibližně 46 000 pracovníků.

Při pohledu do budoucna se ACS domnívá, že by řešením bylo, kdyby britská vláda v roce 2023 poskytla dotčeným prodejnám dodatečnou podporu 10 000 liber na jednotlivou provozovnu a nařídila dodavatelům, aby umožnily ukončení zafixovaných kontraktů na energie. Do nezávislých maloobchodních prodejen nebo menších sítí se vyváží i potraviny a nápoje z ČR. Ohrožení existence těchto prodejen tak může mít dopad i na tyto vývozy.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme