Olomoučtí kartografové dominovali s Tyfloprůvodcem pro nevidomé v soutěži Mapa roku 2022

Lépe poznat památky České republiky umožní lidem se zrakovým postižením unikátní hmatem čitelné mapy, které vytvořil absolvent oboru geoinformatika a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) Jakub Žejdlík.

Na 25. ročníku prestižní kartografické soutěže Mapa roku 2022 získal za svoji diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka nejvyšší ocenění v kategorii studentské kartografické práce. Kromě této ceny získala katedra geoinformatiky PřF UP dvě zvláštní ocenění za dlouholetou produkci map v rámci série M.A.P.S. a za kvalitní kartografické zpracování nářečních dat.

Tyfloprůvodce prezentuje 16 vybraných památek formou tyflomap a je určen pro osoby jak s částečným zrakovým postižením | Petr Skála

„Tyfloprůvodce, kterého jsem v rámci své diplomové práce vytvořil, je ojedinělá publikace, jejímž cílem je pomoci osobám se zrakovým postižením lépe pochopit historický, architektonický a zejména prostorový charakter vybraných památek v České republice. Osoby s tímto handicapem si díky tomu mohou rozšířit možnosti trávení svého volného času,“ řekl Jakub Žejdlík.

Tyfloprůvodce prezentuje 16 vybraných památek formou tyflomap a je určen pro osoby jak s částečným zrakovým postižením, tak s těžkým zrakovým postižením, které pro svou orientaci v prostoru potřebují asistenty. Mapy pomocí Braillova písma popisují například Karlův most, Národní divadlo, hrad Karlštejn, kostel sv. Mořice či vilu Tugendhat.

Ilustrační fotografie

Strany obsahující tyflomapy jsou vytištěny pomocí speciálního přístroje – fuzéru, který umožňuje tisk na speciální mikrokapsulový papír s vrstvou citlivou na teplotu. Při zahřátí papíru vystoupí černě vytištěné části nad jeho povrch a vytvoří tzv. reliéfní grafiku, pomocí níž získá nevidomý představu o podobě památky.  

„Výhry v soutěži Mapa roku 2022 si velmi vážím, jelikož všechny ostatní nominované práce byly opravdu skvělé. Těší mě, že jsem mohl svou prací pomoci zviditelnit tyflokartografii, což je odvětví kartografie věnující se tvorbě map pro osoby se zrakovým postižením,“ doplnil Jakub Žejdlík.

Kromě této ceny získala katedra geoinformatiky PřF UP v letošním ročníku soutěže Mapa roku také dvě zvláštní ocenění. Jedno za dlouholetou produkci map v rámci série M.A.P.S. a druhé za kvalitní kartografické zpracování nářečních dat, které obdržela společně s dialektologickým oceněním Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

„Úspěch olomoucké kartografie v letošním ročníku soutěže České kartografické společnosti navazuje na tradici mezinárodně uznávané kvality kartografů a geoinformatiků z Univerzity Palackého v Olomouci,“ uvedl zakladatel soutěže Mapa roku Vít Voženílek z katedry geoinformatiky PřF UP.

Odbornou kartografickou soutěž Mapa roku pořádá od roku 1998 Česká kartografická společnost. „K vytvoření soutěže Mapa roku nás inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli a aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud mezi nimi nějaké existují,“ dodal Vít Voženílek.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme