Omán pozval investory do obchodní zóny Duqm

V neklidném regionu u zálivu je Sultanát Omán jednou z nejstabilnějších zemí. Navíc má solidní zdroje peněz nejen z těžby ropy, ale rozvíjí i další odvětví. A pro zahraniční firmy nyní staví ekonomickou zónu, kde investoři najdou štědré pobídky i dobré technické zázemí.Sultanát Omán je ve srovnání s dalšími zeměmi Perského zálivu méně známý, má však několik atributů, pro které by mohl představovat zajímavý nový trh pro české exportéry. Tím prvním je politická stabilita daná politickým systémem absolutistické monarchie. Sultán Qaboos bin Said al-Said, dědičný vládce Sultanátu Omán, je u moci už od roku 1970, tedy nejdéle ze všech hlav států Středního východu. Dalším specifikem je geografická pozice Ománu na pobřeží Indického oceánu.

Z toho vyplývá tradiční orientace této země na námořní obchod. Ománští sultáni v minulosti ovládali rozsáhlá území na pobřeží východní Afriky (například Zanzibar) a dnešního Íránu a Pákistánu a obchodovali s Indií a Indočínou.

Od šedesátých let dvacátého století se hnacím motorem ománské ekonomiky postupně stala těžba ropy, pokles cen této komodity však stimuluje Omán k restrukturalizaci ekonomiky se zaměřením na těžbu a zpracování zemního plynu a nerostných surovin, rozvoj infrastruktury, především dopravní (přístavní terminály, železnice, letiště) a turistiky. Současně rozšiřuje kapacitu výroby a distribuce elektrické energie. V těchto oblastech rozvoje ománského hospodářství lze nalézt příležitosti pro uplatnění českých

Můžete dostat daňové prázdniny až na 30 let

Jedním z konkrétních vládou stimulovaných projektů rozvoje je výstavba zvláštní ekonomické zóny Duqm. Na ploše dvou tisíc kilometrů čtverečních vyrůstá na východním pobřeží průmyslová zóna „singapurského typu“, kde jsou investorům nabízeny významné pobídky. Mimo jiné jde o třicetileté daňové prázdniny. Téměř hotov je suchý dok, jeden z největších na světě, pokročily práce na ohromných zásobnících ropy a plynu. Ománci očekávají zahraniční investory. Na druhé straně projektují v zóně činnosti, které jsou připraveni zainvestovat sami – logistiku, energetiku.

Pro české firmy se v zóně Duqm jako nejperspektivnější jeví zejména tři oblasti. Jde o kontejnerové mobilní systémy pro ubytování, kanceláře, jídelny, technické zázemí nebo zdravotní střediska. Dále o dopravní systémy, garáže a opravny. A příležitosti jsou také v petrochemii a energetice – zejména jde o projektování a autorský dozor.

Do sultanátu vyvážíme auta i počítače

Vzájemný obchod České republiky s Ománem zatím nevykazuje vysoké hodnoty. Loni dosáhl obratu zhruba 84 milionů dolarů, z toho český vývoz do Ománu činil 71 milionů. Růst obchodu má však vysoké tempo. Loni obrat vzrostl (v dolarovém vyjádření) meziročně o 45 procent. Tento trend pokračuje i v letošním roce, kdy jen za první pololetí dosáhl vývoz hodnoty 47 milionů dolarů. Hlavní vývozní položky tvořily v loňském roce osobní automobily, elektrická zařízení, telekomunikační zařízení a počítačová technika, měřicí přístroje a stavební stroje.

Z Ománu směřovaly do Česka především automobilové díly, výrobky kosmetického průmyslu, počítačové komponenty a elektrické přístroje. Perspektivní položky vývozu do Ománu představují subdodávky pro rozvoj dopravní infrastruktury – železnice, přístavy a letiště. V energetice je možné zaměřit se na vylepšení elektrické sítě, dodávky rozvodných stanic nebo na solární technologie. Zapojit se lze také do výstavby závodů na zpracování nerostných surovin, zdravotnických zařízení, ale i potravinářských závodů. Dále mohou české firmy Ománu nabídnout služby v oblasti zdravotnictví, lázeňství a turistiky.

Obchodu nic nebrání

Loni v dubnu proběhly poprvé po více než pětileté přestávce v Praze politické konzultace náměstka ministra zahraničních věcí Ománu Ahmeda bin Yusifa bin Obaida Al Harthiho s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou. Jednání se soustředila na možnosti rozvoje ekonomické a obchodní spolupráce včetně identifikace konkrétních příležitostí především v rozvoji ománské dopravní a turistické infrastruktury. Jednání potvrdila, že jediným nedostatkem vzájemných vztahů je doposud malá četnost vzájemných kontaktů.

S cílem posílení kontaktů a v zájmu podpory exportu do Ománu tam v poslední době směřovalo několik pracovních cest českých vládních úředníků a politiků. Loni v listopadu navštívil Omán náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a v únoru letošního roku byl v této zemiministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek pozval k návštěvě ČR ministra ománské vlády zodpovědného za rozvoj zvláštní ekonomické zóny Duqm, kterým je Yahya Said Abdullah Al Jabri.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Martin Pelikán, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, referent oddělení Asie, Afriky a Austrálie.

• Teritorium: Asie | Omán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme