Omezení marží u základních potravinářských produktů v Černé Hoře

Vláda Černé Hory na svém posledním zasedání přijala usnesení, ve kterém dočasně omezuje obchodní marže u základních potravinářských produktů.

Jedná se o mouku, cukr, jedlý slunečnicový olej a kuchyňskou sůl. Omezení marží má za cíl zastavit nárůst cen těchto produktů, který má negativní dopad na životní standard černohorských obyvatel.

Ilustrační fotografie

Maximální výše marže je stanovena na 7 % u velkoobchodních cen a 5 % u cen maloobchodních.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme