Omezování nelegální těžby dřeva v Rumunsku a příležitosti v lesnictví

Rumunské ministerstvo životního prostředí uspořádalo konferenci, která se věnovala primárně prezentaci kroků ministerstva vedoucích k omezování nelegální těžby dřeva v zemi.

Zastupitelský úřad situaci monitoruje vzhledem zájmu českých firem o participaci na těžbě, transportu, případně spolupráci v rámci dřevařského průmyslu.

Foto: Shutterstock

Rumunské lesní porosty mají rozlohu takřka 7 milionů hektarů, což tvoří 4,3 % všech lesů v Evropské unii. Více než 70 % těchto porostů se obnovuje přirozenou cestou, 17 % z nich je starších 100 let. Rumunské lesy jsou obecně silně fragmentované jak po vlastnické stránce, tak kvůli přírodním podmínkám. Specifičností rumunského nakládání s lesy je hojnost využívání palivového dříví, která činí 35 % produkce. Rumunsko se dlouhodobě potýká s vysokým výskytem nelegální těžby dřeva a úkolem každého ministra životního prostředí je tyto aktivity omezovat.

Současný ministr Tanczos Barna (UDMR) prezentoval na konferenci Integration of Biodiversity and Climate in Sustainable Forest Management Decisions in Romania systém SUMAL 2.0, který se shromažďuje informace o vydávaných povoleních, katastrální informace a lesní plány, inventarizace a monitoring uskladnění a pohyb dřevní hmoty v rámci Rumunska. Systém SUMAL 2.0 má za účel sloužit široké veřejnosti, státní a regionální správě, majitelům lesů, lesní stráži i samotným těžařským společnostem.

Ministr Barna uvedl, že se zavedením SUMAL 2.0 a právní institucionalizace lesní stráže vzrostl v roce 2021 počet zaznamenaných trestných činů o 46 %, počet uzavřených trestních spisů vzrostl o 47 % a počet napadených lesníků výrazně poklesl. V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že strážci jsou nově vybaveni i střelnými zbraněmi.

Dopady nelegální, případně také nadlimitní těžby se dotýkají i evropských firem. V minulosti se dostala do potíží těžební společnosti, která byly spojovány s výkupem nelegálně těženého dříví. Problémy měly v rumunském prostředí i společnosti, která se rozhodly v Rumunsku investovat do lesnictví a těžařství z důvodu výhodnějšího přístupu k materiálu. Pořizované pozemky byly mnohdy nadhodnocovány.

Prostor pro spolupráci českých firem s rumunským dřevozpracovatelským průmyslem existuje. Českým dřevařským firmám, nebo firmám, které mají zájem na složitém rumunském dřevařském trhu kooperovat třeba na bázi transportu, doporučujeme pohybovat se v rámci představeného systému SUMAL 2.0.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme