Online aplikace pro vyřizování úvěrů pro farmáře na Ukrajině

Fintech (finanční technologie) nejen pomáhá zemědělským výrobcům získat financování, ale nově také definuje pojetí tradičního úvěrového procesu pro zemědělské výrobce.

S podporou programu USAID AGRO tak byla vyvinuta a spuštěna online služba pro financování AgroApp. Ta umožňuje zemědělským výrobcům podat žádost o financování zdarma pouze pomocí kódu EDRPOU na webových stránkách.

Ilustrační fotografie

Aplikace AgroApp získá další údaje o zemědělském podniku z více než 70 otevřených registrů a automaticky je zformuje do žádosti podle šablony dohodnuté s partnerskými bankami. Platforma spolupracuje s hlavními bankami, které poskytují přibližně 80 % trhu zemědělských úvěrů na Ukrajině.

Zemědělec uvede požadovanou výši financování a vybere si banku, program nebo několik bank najednou. Na předložení podobného balíčku dokumentů finanční instituci „offline“ stráví zemědělští výrobci obvykle několik týdnů.

V roce 2022 navzdory válce získalo 100 zemědělských podniků prostřednictvím aplikace AgroApp financování v celkové výši 500 mil. UAH. V letošním roce sezóna financování teprve začala, ale zemědělci již podali více než 300 žádostí o financování prostřednictvím této služby.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme