Online business matching na podporu zemědělského vývozu do Kazachstánu

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR zorganizovalo dne 21.10.2020 videokonferenci pro 40 účastníků z řad českých a kazachstánských firem na podporu zemědělského exportu do Kazachstánu. Za plenární částí následoval business matching, kdy proběhlo na dvě desítky online B2B jednání v oblasti zemědělské spolupráce.

Akce byla uspořádána jako online projekt ekonomické diplomacie MZV ČR a navázala na informační webinář k exportním příležitostem do Kazachstánu z 23.9.2020.

Videokonference se zúčastnilo 14 českých společností, konkrétně Bioveta, a.s.; Czech Brewmasters s.r.o.; Dibaq a.s.; Dominant-CZ; Farmet a. s.; Gretec s.r.o; Moravoseed CZ a.s.; MOSTAREZ a.s.; Raven Trading s.r.o.; TECHNOEXPORT/PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s.; Vinařství Ludwig s.r.o; Zetor a.s. a Zimatechnik. Z kazachstánské strany bylo přítomno celkem 20 podnikatelů.

Během plenární videokonference vystoupili představitelé Ministerstva zemědělství ČR, MZV ČR, pracovníci Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Kazachstánští partneři byli seznámeni s proexportními aktivitami českých institucí, dále s nabídkou finančních nástrojů a byly jim podrobně představeny přítomné české firmy.

Po následné diskusi proběhla samostatná individuální B2B jednání přítomných českých a kazachstánských firem. Jednalo se o předem připravená jednání firem, které svými podnikatelskými aktivitami odpovídají zaměření partnerů. Těchto 18 oddělených videokonferencí technicky organizovalo Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu, jehož pracovníci v některých případech zajistili také tlumočení jednání.

Během akce byla projednána následující témata: možnosti dovozu českého vína do Kazachstánu, dodávky inkubačních vajec, možnosti výstavby malého pivovaru, možnosti asambláže české zemědělské techniky v Kazachstánu s cílem dosažení na programy zvýhodňující lokální produkci, prezentace technologií pro zpracování olejů, dodávky krmiva pro domácí a hospodářská zvířata a projekt spolupráce při výrobě krmiv, rozšíření dodávek veterinárních vakcín, nastavení distribučních sítí atd.

Individuální B2B jednání byla předpřipravena s cílem maximalizovat efektivitu a zajistit co největší konkrétnost a diskrétnost obsahu. Podle reakcí českých firem byla jednání produktivní, daný formát uvítaly. Jednalo se tak o vhodnou variantu podpory ekonomických vztahů s cílením na konkrétní export zboží, služeb a technologií z ČR do Kazachstánu v aktuální situaci koronavirové nadvlády ve světě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme