Online jednání českých průmyslových firem s kosovskou energetickou společností

Dne 24. listopadu 2020 se uskutečnila online prezentace tří českých průmyslových společností, které mají zájem o vývoz svojí produkce pro kosovskou energetickou společnost Kosovo Energy Corporation (KEK).

Vzhledem k pandemii covidu-19 a omezením cestování a osobních jednání se prezentace (online projekt ekonomické diplomacie, PROPED) konala s využitím aplikace Microsoft Teams. Cílem akce bylo podpořit české exportní firmy a usnadnit jim navázání kontaktů s nejvýznamnějším kosovským provozovatelem kosovských elektráren, který současně ovládá i těžbu hnědouhelných dolů v Kosovské republice.

Online PROPED připravil obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Prištině ve spolupráci s Odborem ekonomické diplomacie MZV ČR. Akce se na české straně zúčastnily firmy ALTA, REKO Praha a ELEKTROSVIT Svatobořice, které kosovské společnosti Kosovo Energy Corporation představily svůj exportní program, rovněž kosovská společnost Kosovo Energy Corporation prezentovala svůj profil.

Kromě vrcholných manažerů českých firem a výkonného ředitele společnosti Kosovo Energy Corporation se jednání zúčastnili ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR V Prištině, vedoucí Oddělení projektů ekonomické diplomacie MZV ČR a zástupkyně teritoriálního odboru MPO ČR.

Po představení všech firem se konala diskuze, v průběhu které české firmy projednaly s kosovským obchodním partnerem možnosti spolupráce. Zájem o spolupráci je jak na české, tak na kosovské straně. Bylo proto dohodnuto, že všechny české firmy se v příštím roce zúčastní dalšího připravovaného projektu ekonomické diplomacie, v jehož průběhu by se čeští účastníci letošní online videokonference setkali s představiteli Kosovo Energy Corporation přímo v Prištině, kde by jednali o konkrétních možnostech spolupráce.

Online videokonference splnila svůj cíl – představení exportních možností českých průmyslových firem. Společnosti ALTA, REKO Praha i ELEKTROSVIT Svatobořice hodnotí jednání s kosovským obchodním partnerem jako velice efektivní a účelné i vzhledem k návaznosti připravovaného jednání českých exportních firem s Kosovo Energy Corporation v roce 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme