Online platforma podporuje spolupráci firem s městy a obcemi v oblasti Smart Cities

Online platforma Tržiště, kterou spravuje agentura CzechInvest, nabízí prostor pro všechny, kteří nabízejí nebo poptávají inovativní řešení v celé řadě oblastí od životního prostředí až po dopravu.

Aktuálně je v nabídce téměř 50 inovativních řešení pro obce a města.

Ilustrační fotografie

„Platforma Tržiště byla navržena pro podporu spolupráce podnikatelské sféry s městy a obcemi v České republice tak, aby se vytvořily nové a smysluplné inovativní vazby. Naším cílem je, aby se na jednom místě koncentrovalo co nejvíce smart řešení, kterými by se mohly města a obce inspirovat,“ shrnuje myšlenku projektu Michal Urban, ředitel divize podnikatelského prostředí CzechInvestu.

Tržiště je platforma určená podnikům, které se chtějí podílet na inovačním potenciálu měst a obcí v ČR a zároveň i zástupcům těchto měst a obcí, kteří takovou spolupráci nabízí nebo poptávají. Projekt Tržiště vznikl z iniciativy agentury CzechInvest v reakci na města a obce, která řeší inovace v oblastech životního prostředí, veřejné správy, energetiky, dopravy, mobility a další. O platformu se stará síť zástupců regionálních kanceláří agentury CzechInvest, kteří pomáhají zapojeným firmám, městům a obcím hledat partnery i mimo platformu Tržiště.

Aktuálně inzerují na platformě Tržiště své inovativní produkty a služby desítky firem. S dopravou a parkováním tak může městům a obcím pomoci např. firma Smartly, jejíž aplikace SmartlyCar parkovací místa spravuje. Startup LEDASCO zase pomůže obcím s péčí o vzrostlé stromy díky jejich unikátnímu zavlažovacímu vaku TREEIB, který je použitelný i ve velkém měřítku.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme