Online podnikatelská fóra HK ČR s B2B schůzkami: Setkejte se virtuálně s firmami z celého světa

V souvislosti s pandemií došlo k utlumení konání doprovodných podnikatelských misí, které byly a jsou jednou z hlavních náplní činnosti Hospodářské komory ČR a jejích zahraničních aktivit. Komora našla řešení.

Vývoj epidemické situace v loňském roce přiměl Zahraniční odbor Hospodářské komory ČR zabývat se řešením, kterým by částečně podnikatelské mise nahradila. Neprodleně po začátku pandemie proto začal Zahraniční odbor organizovat tematicky zaměřené webináře, které cílí na konkrétní teritorium nebo problematiku.

S ohledem na nemožnost fyzického setkávání se online portfolio ještě rozšířilo o prvek B2B, tedy online setkání zúčastněných firem s potenciálními obchodními partnery. Cílem bylo převést podnikatelskou misi do online řešení a nabídnout českým firmám efektivní formu náhrady za fyzické jednání se zahraničními podnikateli. Náklady online jednání jsou přitom výrazně nižší ve srovnání s fyzickou cestou do zahraničí.

Podnikatelská fóra

Jsou zpravidla zahájena vystoupeními čelných představitelů Hospodářské komory, partnerských zahraničních komor a dalších řečníků. Webová stránka konkrétní akce obsahuje také tematicky zaměřené prezentace k dané zemi, vybranému oboru či jinému tématu. Hlavní částí jsou však online bilaterální schůzky českých firem s jejich protějšky z vybraných zemí. B2B schůzky mohou účastníci akce plánovat kdykoliv po úspěšné registraci na akci a pak uskutečnit schůzku s vybranými partnery kdykoli v době konání fóra. Na každé podnikatelské fórum jsou většinou vyhrazeny 2 dny. Pro každé fórum Komora vždy stanoví 2 až 3 obory, ze kterých se rekrutují zahraniční i čeští účastníci, aby byla zajištěna větší efektivnost propojení a potenciálního byznysu.

V plánu je na dvacet setkání

Díky dlouhodobě udržované spolupráci má Hospodářská komora po celém světě desítky partnerských komor, které jsou schopné přilákat zajímavé protějšky českých firem. V průběhu tohoto roku plánuje zorganizovat více než dvacítku takových akcí. Přestože nejsou tato fóra schopna plnohodnotně nahradit osobní kontakt, jak tomu je při misích s politickou reprezentací, jsou i podle samotných účastníků velmi důležitým prvkem v současné situaci. „Věřím, že s ohledem na různou rychlost očkování, rozdílnou sílu pandemie, ale i další okolnosti budou tato fóra silným nástrojem pro naše firmy i v budoucnosti. Obrovskou výhodou je například časová a finanční úspora v prvotní fázi jednání. Koncentrace na jasně definované obory se velmi osvědčila pro hledání vhodných partnerů,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy Radek Jakubský.

Komora podporuje export

Pokud vám již také chybí setkávání se a navazování nových obchodních kontaktů, sledujte speciálně vytvořenou stránku k online podnikatelským fórům na webu HK ČR. Připojte se i vy! V současné době připravujeme na duben a květen např. česko-americké, česko-mongolské, česko-ruské, česko-thajské, česko-korejské či česko-turkmenské online podnikatelské fórum.

Obchodní kontakty na dálku fungují

Od spuštění projektu Komora zorganizovala 10 online podnikatelských fór zaměřených na Indii, Turecko, Itálii, Indonésii nebo například Izrael. České firmy se během nich virtuálně setkaly s více než 400 zahraničními firmami během více než 450 B2B schůzek. Řada českých firem se účastní těchto akcí opakovaně.

„Od spuštění virtuálních podnikatelských fór Hospodářskou komorou ČR v tomto roce jsme se zúčastnili už tří těchto akcí zahrnujících B2B schůzky s partnery. Díky tomu jsme se setkali online s dvaceti firmami z našeho oboru a máme s nimi rozjednanou konkrétní spolupráci. Plánujeme se těchto virtuálních podnikatelských fór účastnit i nadále, protože tento nástroj nám v současné situaci dává možnost nahradit osobní setkávání během klasických podnikatelských misí,“ říká místopředseda představenstva a generální ředitel firmy Baest Machinery Holding František Kulovaný.

Se svým hodnocením se přidává i Ivo Hain, předseda představenstva SVÚM: „Ve vedení společnosti se shodujeme na názoru, že účast na B2B pořádaných Hospodářskou komorou je v současné době, kdy je setkávání a cestování z důvodu pandemie nemožné, důležitým marketingovým nástrojem. Již jsme se zúčastnili několika fór, které Komora uspořádala, potkali jsme se tam přibližně s deseti potenciálními partnery, kterým jsme nabídli spolupráci v oblasti výzkumu a testování. V současné době jsme již s jedním partnerem z Turecka zahájili spolupráci. Z tohoto důvodu budeme dál sledovat zejména Turecko, protože tam vidíme široký prostor pro spolupráci v různých průmyslových odvětvích, v železničním průmyslu, automotive, strojním průmyslu i loďařství. Chceme se účastnit i dalších takových fór, zajímá nás také Francie, Chile nebo Vietnam.“

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Veselka

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme