Online postupy pro firmy budou jednodušší

Rada dnes přijala směrnici, která usnadňuje a podporuje využívání online nástrojů v kontaktech mezi společnostmi a orgány veřejné moci v průběhu jejich životního cyklu.Směrnice umožní on-line postupy, vytvoří pro podniky moderní a bezpečný způsob, jak odstranit překážky týkající se zakládání společností, registrace jejich poboček nebo evidence dokumentů, zejména v přeshraničním fungování.  Směrnice také stanoví nezbytné záruky proti podvodům a zároveň zamezí zneužívání v online postupech (včetně kontroly totožnosti a právní způsobilosti).  Nová pravidla se použijí dva roky ode dne vstupu v platnost, řada ustanovení však bude platit 4 roky ode dne vstupu v platnost.

Doporučujeme