Online prezentace českých zdravotnických firem v Bulharsku souvislosti s pandemií

Dne 28. července 2020 proběhla online prezentace tří českých firem z oblasti výroby a exportu zdravotnických prostředků v návaznosti na aktuální krizi s pandemií covid-19. Prezentace se konala s využitím aplikace Microsoft Teams vzhledem k současné problematické situaci a omezeným možnostem osobního setkávání. Cílem akce bylo pomoci českým vývozcům navázat kontakty se zástupci bulharských institucí, asociací a firem, aby mohli jednat o konkrétní spolupráci na místním trhu.

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s českými zastupitelskými úřady v zahraničí spustil v nedávné době novou službu určenou na podporu českých vývozců do zahraničí v současné složité situaci dané pandemií covid-19, kdy platí různá omezení pro cestování a setkávání s partnery v cizích zemích.

Jedná se o takzvaný online projekt ekonomické diplomacie, kdy namísto běžné akce za osobní účasti českých firem připraví konkrétní zastupitelský úřad v zájmové zemi spolu s odborem ekonomické diplomacie prezentaci s využitím počítačové aplikace Microsoft Teams. České firmy tak mají možnost na dálku prezentovat své výrobky vytipovaným partnerům v dané zemi, jejichž pozvání zajistí místní české velvyslanectví. Zahraniční partneři tak mohou kromě prezentací položit konkrétní dotazy a navázat kontakty s potenciálními českými obchodními protějšky.

Během prezentace určené pro bulharské partnery z oblasti státní správy (např. Ministerstvo zdravotnictví nebo Správa státních hmotných rezerv), asociací a jednotlivých firem předvedly české společnosti NANO4FIBERS, TRILAB a WorkPress Aviation nejnovější výrobky určené pro boj s pandemií koronaviru ve světě. Jedná se o inovativní ochranné prostředky pro neohroženější skupiny populace jako jsou zdravotníci, policisté, požárníci, ale třeba i prodavači a mnohé další profese, senioři a další cílové skupiny.

Firma NANO4FIBERS vyvíjí a pomáhá aplikovat membrány na základě nanovláken (lze je využít např. u ochranných roušek, respirátorů apod.), jakož i zařízení pro samostatné nanášení nanovláken na různé materiály. Společnost TRILAB vyvinula a vyrábí ochranné štíty, které zvyšují bezpečnost nejohroženějších osob v současné krizi způsobené šířením koronavirové nákazy. WorkPress Aviation přichází na trh s nabídkou nanomasky s nejvyšším stupněm ochrany proti koronaviru, jež se dá používat opakovaně, sterilizovat atd.

Po prezentacích výrobků mohli bulharští účastníci položit zástupcům českých firem konkrétní dotazy a z jejich zájmu bylo patrné, že předvedení výsledků jejich intenzívní práce, výzkumu a vývoje vytvořilo dobrý předpoklad pro další jednání a možnou spolupráci. Bulharsko podobně jako Česká republika přijímá v současné době opatření pro zajištění dostatečných zásob ochranných prostředků pro boj s covidem-19, proto bylo načasování prezentace velmi důležité.

Vzhledem ke kladné odezvě a zájmu na obou stranách plánuje velvyslanectví v Sofii zopakovat podobné prezentační akce opět na přelomu léta a podzimu. Zájemci o účast mohou kontaktovat zastupitelský úřad na emailové adrese commerce_sofia@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme