OP PIK bude ve spolupráci s EIF podporovat začínající inovativní společnosti

Ve spolupráci s Evropským investičním fondem je realizován Fond fondů OP PIK, v rámci něhož budou investovány prostředky do začínajících inovativních společností v seed a start-up fázi prostřednictvím vybraných nově vzniklých fondů.Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) zahájilo realizaci nového finančního nástroje Fond fondů OP PIK v rámci programu Rizikový kapitál OP PIK za účelem podpory začínajících inovativních společností v seed a start-up fázi. Smyslem aktivity je podpořit rozvoj trhu rizikového kapitálu pro financování nadějných podnikatelských projektů v nejranějších fázích.

Financování z evropských fondů (OP PIK) je zde díky expertíze EIF využito jako investiční kapitál, který vybrané nově vzniklé fondy mohou investovat do cílových podniků. Podnikatelé se díky této aktivitě mohou ucházet o kapitálovou investici i účast v akceleračním programu na rozvoj svého podnikání z rukou profesionálních investičních fondů, které prošly výběrem EIF.

Finanční nástroj byl po vzoru dalších zemí realizován v modelu tzv. fondu fondů ve správě EIF, který v otevřené výzvě vybíral profesionální investiční týmy, které se stanou správci nově vytvořených fondů. Fond fondů je realizován na základě dohody mezi MPO a EIF z roku 2017.  Správci fondů hospodaří s investičním kapitálem nejen ze zdrojů OP PIK, ale i EIF a soukromých investorů. Z OP PIK bylo pro Fond fondů vyčleněno 40 mil. EUR.

Výběr fondů byl uzavřen na konci roku 2018. Na jeho základě vznikly dva samostatně působící investiční fondy: Nation 1 Fund a Lighthouse Ventures. Investiční období, během kterého se mohou společnosti ucházet o financování, je stanoveno do konce roku 2023. Fondy nabízí začínajícím podnikatelům nejen možnost získat kapitálovou investici do rozvoje jejich podnikání, ale též doprovodné poradenství a mentoring, včetně akceleračního programu zaměřeného na projekty v nejranější fázi.

Výběr projektů k investici je plně řízen vybranými investičními fondy nezávisle na MPO, v rámci podmínek programu Rizikový kapitál OP PIK. Fondy aktivně vyhledávají investiční příležitosti dle své investiční strategie a žadatelé se mohou obracet přímo na ně.

Kontaktní informace a další detaily k  zaměření jednotlivých fondů, podmínkám podpory a dalšímu postupu při podání žádosti naleznete na webových stránkách konkrétního fondu:

Představení fondů:

Nation 1 VC je firma rizikového kapitálu se sídlem v Praze, Brně a Lucembursku, která spravuje investiční seed fond a akcelerátor fond zaměřený na startupy operující na českém území a podporuje začínající podnikatele s ambicí prorazit na globální trh. Nation 1 VC je veden zkušenými podnikateli a investory rizikového kapitálu Markem Moravcem, Jaroslavem Trojanem, Petrou Koncelikovou a Martinem Bodockým. Kromě financí nabízí i mentoring od zkušených expertů z oboru, mimo jiné například Jakuba Nešetřila, zakladatele českého startupu Apiary. Nation 1 VC má silné mezinárodní vztahy založené na přátelství, partnerství a předchozí spolupráci členů týmu na 17ti startup investicích a 6ti exitech ve střední a východní Evropě. V roce 2018 Nation 1 VC uvedl na trh nový fond rizikového kapitálu, z něhož aktuálně investuje a podporuje další nadějné startupy.

Lighthouse Seed Fund je investiční fond o velikosti 23 mil. EUR, který se zaměřuje na technologické projekty s globálním potenciálem. Cílem fondu je pomáhat podnikatelům rozvíjet jejich nápady už od prvotní fáze. Mezinárodní tým poskytuje nejen investice od 100 tis. EUR do 1 mil. EUR, ale také mentoring, poradenství a propojení s potenciálními zákazníky a obchodními partnery. Pro nejranější projekty realizuje Lighthouse Ventures Accelerator akcelerační program v Praze s partnerským inkubátorem Prague Startup Centre. Pro zájemce je připraven nejen mentoring a praktické workshopy, ale také investice do 200 tis. EUR.


Informace o EIF a výzvě

 Program podpory Rizikový kapitál

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme