OP PIK: Prodloužení termínu pro příjem žádostí u IV. výzvy programu Vysokorychlostní internet

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán OP PIK rozhodlo v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran o prodloužení termínu pro příjem žádostí do Výzvy IV programu podpory Vysokorychlostní internet.

Nově je možné podávat Žádosti o podporu do 5. 9. 2020.

Veškeré související informace jsou uvedeny u Výzvy IV na webu agentury API i na stránkách MPO.

Cílem programu Vysokorychlostní internet je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup
    k internetu
  • zřizování nových sítí

Více na webu agentury API

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme