OP PIK: Seznamte se blíže se IV. výzvou programu Inovační vouchery

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 17.12.2018 v pořadí již čtvrtou Výzvu programu podpory Inovační vouchery. Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.Jste malým nebo středním podnikem se sídlem či provozovnou mimo Prahu? Chystáte se podpořit váš podnik nákupem poradenských, expertních nebo podpůrných služeb z oblasti inovací? Uvažujete o spolupráci s organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovanou laboratoří? Je pro vás zajímavá podpora až do výše 299 999 Kč v rámci jednoho projektu?

Typický projekt je zaměřen na provedení zkoušek/testování inovativního výrobku s následnou certifikací. Službu s certifikací žadatel většinou nakoupí od akreditované laboratoře. Organizace pro výzkum a šíření znalostí (typicky univerzity) naopak spíše dodávají analýzy, návrhy nových systémů, vývoje prototypů, modelování či vývoj softwaru. Většinou se jedná o malé, několika měsíční projekty, které jsou vhodné i pro mikropodniky bez interního výzkumného a vývojového zázemí.

IV. Výzva programu Inovační vouchery se oproti předchozím výzvám liší především zvýhodněním projektů s efektivnějším nakládáním s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha. Nově jsou v této výzvě podporovány pouze projekty s neinvestičními způsobilými výdaji.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede  Příručka pro žadatele pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? 

Kontaktujte pracovníky agentury API telefonicky prostřednictvím bezplatné zelené linky 800 800 777 nebo osobně v regionálních kancelářích. Všechny konzultace jsou poskytovány zdarma.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme