OP PIK: Seznamte se s Výzvou I programu Poradenství

V rámci OP PIK vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu dne 22. 7. 2019 Výzvu I programu podpory Poradenství, který je zaměřen na poskytování poradenských služeb pro MSP.Jste malý nebo střední podnik s alespoň dvouletou historií? Plánujete zavádět certifikaci procesů či výrobků? Plánujete zpracovávat plán digitální transformace?

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Typický projekt může být zaměřen na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Výstupem projektu bude certifikát.

Projekt může být zaměřen i na nákup poradenské služby zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat.

Specifikami Výzvy a celým procesem podáním Žádosti o podporu, vás provedou  Pravidla pro žadatele  a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte agenturu Agenturu pro podnikání a inovace – API.

Doporučujeme