OP PIK: Vyhlášena Výzva III programu podpory Proof of Concept

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 26. listopadu 2019 Výzvu III programu podpory Proof of Concept, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

a) podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh
b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

  • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • minimálně 300 tis. Kč
  • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b)

Termíny výzvy:

  • Zahájení příjmu žádostí: 29. 11. 2019
  • Ukončení příjmu: 20. 03. 2020

 

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme