OP PIK: Vyhlášena Výzva V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 2. prosince 2019 Výzvu V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie.Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální míra podpory:

  • malé podniky – 80 % ZV
  • střední podniky – 70 % ZV
  • velké podniky – 60 % ZV

Termíny výzvy

  • zahájení příjmu: 6. 1. 2020
  • ukončení příjmu: 28. 5. 2020

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme