OP PIK: Vyhlášena Výzva VI programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 19. září 2019 Výzvu VI programu podpory Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019
Uzávěrka: 16. 12. 2019

Více informací a text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme