OP PIK: Vyhlášena Výzva VII programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 27. září 2019 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)Výzvu VII programu podpory Aplikace.Jste úspěšně fungující firma s minimálně dvouletou historií a máte výzkumný/vývojový záměr s inovačním potenciálem, který byste rádi zrealizovali?

Podporovanou aktivitou Výzvy VII programu APLIKACE je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádost o podporu mohou předkládat individuální podnikatelské subjekty a konsorcia složená z podnikatelských subjektů nebo podnikatelského subjektu a výzkumné organizace. Žadatelem přitom může být pouze podnikatelský subjekt, výzkumná organizace může v projektu vystupovat jen jako partner žadatele (spolu příjemce dotace).

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 16. 10. 2019, ukončen pak 15. 1. 2020. 

Plánovaná alokace Výzvy je 3 mld. Kč, z toho 0,5 mld. Kč pro velké podniky bez omezujících podmínek. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022.

Minimální výše dotace na projekt je stanovena na 1 mil. Kč a maximální na 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce nebo 80 mil. Kč pro projekty realizované s účinnou spoluprací nebo s významně pozitivním dopadem do životního prostředí.

Jako v ostatních programech OP PIK, i v programu APLIKACE musí být projekt realizován na území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy.

Výzva VII se oproti předchozí Výzvě liší například v tom, že byla navýšena míra podpory pro výzkumné organizace na 85 %. Další novinkou je podpora velkých podniků bez omezení s alokací 500 mil. Kč a snížení doby udržitelnosti pro všechny projekty na 3 roky. Pro projekty realizované v rámci konsorcia je celkový počet členů omezen na 5 a minimální délka etapy je stanovena na 8 měsíců, přičemž je omezen i jejich maximální počet na 5. Upozorňujeme žadatele na zavedení nových limitů u mzdových výdajů, dále pak na nový závazný vzor podnikatelského záměru a rozpočtu.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou přílohy Výzvy a Příručka pro podání Žádosti o podporu v programu APLIKACE pro Výzvu VII (příručka bude k dispozici před otevřením systému pro podání žádosti o podporu).

V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky agentury API na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme