OP PIK: Zahájení příjmu žádostí o evropské dotace v programu Služby infastruktury

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 20. března 2020 příjem žádostí do výzvy programu Služby infastruktury – Výzva VII. Výzvu vyhlásilo 18. března 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 30. srpna 2020.

Výzva umožňuje využít finanční dotaci na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování inovační infastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
společné využívání technologií či výstavbu nové sdílené inovační infastruktury.

Přihlásit se mohou malé, střední i velké podniky, včetně podniků vlastněné ze 100 % veřejným sektorem. Dotace na projekt je poskytována v rozmezí od 1-300 milionů korun, dle podporované aktivity. Plánovaná alokace výzvy je 1 miliarda korun.

Informace o výzvě na webu API

„Naší snahou je vytvářet příznivé prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelské sféry. Toho chceme dosáhnout i v hospodářsky problémových regionech, a proto zde realizované projekty zahrnující stavební práce mohou získat dotaci až 300 milionů korun, tedy o 200 milionů korun více než ve výzvě VI.“ říká Ing. Petr Kolář, ředitel sekce Rozvoje podnikatelského prostředí.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK domluvit konzultace a poradenství – POZOR: vzhledem k aktuální situaci jsou regionální kanceláře do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Informace je možné získat e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím zelené linky 800 800 777.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme