Opatření proti plýtvání potravinami v britských domácnostech

Plýtvání potravinami stojí domácnosti ve Velké Británii průměrně 730 GBP (20 tis. Kč) ročně, a přestože se maloobchodníci snaží přijímat opatření, která mají zákazníkům pomoci co nejvíce omezit plýtvání, je třeba udělat více.

To vyplývá z nejnovějšího průzkumu společnosti WRAP. Průzkum zjistil, že jsou přijímána opatření týkající se způsobu označování potravin ze strany maloobchodníků a producentů potravin, která mají pomoci zabránit plýtvání potravinami v domácnostech, ale že je potřeba se na tuto oblast dále soustředit.

Ilustrační fotografie

Průzkum hodnotil postupy v jedenácti velkých britských supermarketech proti plýtvání a jejich opatření, které vyplývají z pokynů pro osvědčené postupy, které byly vypracovány ve spolupráci s Agenturou pro potravinové standardy a Ministerstvem zemědělství a životního prostředí UK (DEFRA).

Zvláštní pozornost byla věnována datům na etiketách, minimální trvanlivosti, době použitelnosti, doporučením pro skladování nebo pravidlům pro zmrazování a rozmrazování apod., tedy důležitým prvkům, které lidem pomáhají udržet nakoupené potraviny v co nejlepším stavu a využít co nejvíce z nich. Od roku 2019 organizace WRAP například vyzývá k odstranění štítků s datem spotřeby, které jsou na většině nekrájených čerstvých produktů.

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

Průzkum se také zaměřil na pokrok dosažený od posledního hodnocení v roce 2019. Na základě výsledků byly dále navrženy změny, které by mohly snížit množství potravinového odpadu z domácností nejméně o 350 000 tun ročně.

Ředitelka pro spolupráci a změny ve společnosti WRAP Catherine David uvedla: „Způsob prodeje a označování potravin může mít velký vliv na to, aby lidé lépe hospodařili s potravinami. Vzhledem k rostoucím životním nákladům a cenám potravin je nyní velice důležité pomoci lidem vyhnout se zbytečnému plýtvání potravinami, které u mnoha rodin může přesáhnout 730 liber ročně.“

Generální ředitelka Agentury pro potravinové standardy Emily Miles mimo jiné konstatovala, že datum minimální trvanlivosti se týká kvality, což znamená, že potraviny jsou po tomto datu bezpečné ke konzumaci, i když už nejsou v nejlepší kvalitě. U některých výrobků, jako je například čerstvé ovoce, není nutné uvádět datum minimální trvanlivosti. Datum spotřeby je důležité a používá se pouze u potravin, které by se mohly stát nebezpečnými.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme