Opatření vlády Černé Hory v souvislosti s pandemií covid-19

Černá Hora přijala v souvislosti se šířením covid-19 řadu opatření, kterými reagovala na vývoj v zemi i v Evropě. Opatření se týkají jak občanů Černé Hory, tak i cizinců, kteří na území Černé Hory chtějí přijet nebo zde již pobývají.

Výskyt viru byl v Černé Hoře potvrzen dne 17. března 2020. Vláda Černé Hory přijala postupně v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19 řadu opatření, výčet platných k 22. dubnu 2020 je následující:

 • Byla pozastavena veškerá mezinárodní letecká, železniční a pozemní přeprava. Mimo přepravu zboží a humanitární pomoci.
 • Do země byl zakázán vstup všem cizincům, kteří na území Černé Hory nemají přechodné nebo trvalé bydliště, nařízení se netýká cizinců řidičů motorových vozidel pro transport zboží a námořníků cizí státní příslušenství, kteří se v tranzitu naloďují/vyloďují v přístavech Černé Hory.
 • Byla pozastavena veškerá vnitrostátní autobusová i železniční doprava (tj. meziměstská, příměstská i městská).
 • Byl vydán zákaz vycházení ve všedních dnech i o víkendu mezi 23:00 a 5:00.
 • Byl vydán zákaz cestování mezi jednotlivými městy/obcemi – s výjimkou vozidel zajišťujících přepravu zboží, léků, urgentní lékařskou pomoc, komunální záležitosti, zásobování pohonnými hmotami, přepravu zaměstnanců a převoz osob zpět do místa trvalého pobytu.
 • Byl vydán zákaz shromažďování osob na veřejnosti, tento zákaz se vztahuje i na „shromáždění“ čítající dvě dospělé osoby. Výjimku mají dospělé osoby, které ze zdravotních důvodů potřebují doprovod. Byl vydán zákaz samostatného pohybu dětí  do 12 let na veřejných místech od 5:00 do 23:00, doprovázet je však může maximálně jedna dospělá osoba.
 • Byl vydán zákaz přepravy více než dvou dospělých osob v jednom osobním vozidle.
 • Sportování na veřejných místech bylo omezeno na individuální sporty (běh, chůze, kolo) za podmínky dodržení fyzického odstupu od ostatních osob alespoň 2 metry. Zakázáno je provozování kolektivních sportů.
 • Otvírací doba lékáren a obchodů s potravinami byla omezena na max. 7:00 až 22:00. Prodej v tomto čase byl dále povolen pouze v obchodech s hygienickými potřebami, tiskovinami, dětskými potřebami, potravinami pro zvířata, zemědělskými stroji, v zahradnictvích a ve stavebninách. 
 • Byly uzavřeny veškeré vzdělávací instituce. 
 • Byl vydán zákaz vplutí turistických lodí (včetně velkých cruiserů) do černohorských přístavů.
 • Byl vydán zákaz cestovat do Itálie, Španělska, Jižní Koreje, Íránu a Číny (provincie Chu-pej), Francie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Japonska a Dánska.
 • Občané Černé Hory a cizinci s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu, kteří se vracejí do Černé Hory z oblastí s výskytem covid-19 musí povinně podstoupit čtyřtýdenní domácí karanténu, případně stejně dlouhou karanténu ve státním zařízení.
 • Odložilo se konání veškerých dětských, žákovských a studentských skupinových akcí, které měly proběhnout v zahraničí.
 • Veškeré sportovní akce (národní i mezinárodní) se budou konat bez přítomnosti publika.
 • Byly uzavřeny všechny restaurace, bary, kavárny a další pohostinské podniky. Uzavření platí i pro sportoviště (tělocvičny, posilovny, hřiště a plavecké bazény), holičství, kadeřnictví a salony krásy, kasína, herny a sázkové kanceláře.
 • Všem občanům bylo doporučeno, aby zůstali doma a zbytečně nevycházeli. Zaměstnavatelům bylo doporučeno, aby zaměstnancům umožnili práci z domova.
 • Občanům starším 65 let bylo důrazně doporučeno, aby nevycházeli (přičemž distribuci potravin a léků přislíbil zajistit Červený kříž).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora).

• Teritorium: Černá Hora
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme