Opožděné platby za faktury ohrožují podniky

Každá desátá faktura je v České republice zaplacena až po splatnosti, třetina podnikatelů musí sahat do úspor.Včasné a brzké zaplacení vystavených faktur je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících byznys každého podnikatele. Až 27 procent podnikatelů se standardně u svých faktur musí vypořádat se splatností delší než tři týdny a více než 78 procent podnikatelů uvádí, že minimálně každá desátá faktura je odběrateli uhrazena až po splatnosti. 

Aby podnikatelé překlenuli díky pozdnímu proplácení faktur finanční mezeru v cash-flow, musí pravidelně téměř třetina z nich sahat do úspor. Vyplynulo to z průzkumu mezi podnikateli, který realizovala Equa bank v červenci letošního roku.

Spuštěná lavina 

„Dlouhou dobu splatnosti faktur a dopady na podnikání řeší v České republice řada podnikatelů. Zejména ti, kteří sami z vlastních sil postupně budují svůj byznys, jsou každou vystavenou fakturou s delší dobou splatnosti velmi lehce zranitelní. Situaci se snaží řešit sáhnutím do úspor a omezením rozvoje firmy nebo stále častěji také využitím třeba bankovního produktu – Financování faktur. Díky tomu mají podnikatelé možnost dostat zaplaceno za své zboží či služby již do tří dnů a plynule tak pokračovat ve svém podnikání, aniž by jim to ohrozilo jejich cash-flow,“ říká Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank.

Využití bankovních produktů nebo například kontokorent jsou pro podnikatele výhodnějším řešením než překlenout výpadek v cash-flow omezením investic do dalšího rozvoje podnikání (13 procent podnikatelů volí tuto cestu), pozdním placení záloh na zdravotní a sociální pojištění (využívá 11 procent podnikatelů) či pozdějším placením svým dodavatelům (téměř 9 procent podnikatelů platí později). 

Právě splatnost dodavatelských faktur po termínu je obecně hříchem podnikatelského prostředí. To, že občas zaplatí fakturu po termínu splatnosti, totiž přiznává každý druhý český podnikatel. Pro 16 procent dotazovaných je to přitom běžná věc a již dopředu počítají ve svém finančním řízení s tím, že budou určité faktury od dodavatelů platit po splatnosti. 

„Více než polovina firem uvádí, že se setkávají s pozdními platbami jako plošným jevem, při kterém v řetězci dodavatelů všechny subjekty prodlužují splatnost či zpožďují úhrady svým dodavatelům,“ uvedl pro portál FAEI.cz Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Nemám. Nedám

Důvodem je většinou to, že firmy musejí určité platby upřednostnit, a tak zaplacení některých faktur prostě musí počkat. To uvádí až 44 procent oslovených podnikatelů. V pětině případů je to pak již zmíněná druhotná platební neschopnost, která prodlužuje termín splatnosti faktur. Zaplatím až tehdy, jakmile dostanu sám zaplaceno. Termíny splatnosti se tak prodlužují a dopady na cash-flow se přenášejí na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Zajímavé také je, že každý desátý podnikatel, který hradí faktury po splatnosti, uvádí, že je platí záměrně pozdě. Aktivně si tak řídí cash-flow a zpožďování plateb za faktury využívá cíleně jako nástroj řízení hotovosti a de facto levné úvěrování vlastních byznysových aktivit.

Zdvižený prst Bruselu

Evropská direktiva o zpožděných platbách jasně stanoví maximální dobu splatnosti faktur na 60 dní. Mnoho odpovědných lidí v tuzemských firmách o této směrnici ovšem neví, dělají, že ji neznají, nebo nad ní jednoduše mávnou rukou.


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Jaroslav Matějka.

Doporučujeme