Optimismus je pryč: propad porodnosti ohrožuje ruské velmocenské ambice

Rusko a další postsovětské země čelí novému problému. Ekonomický útlum a nejisté vyhlídky vzaly lidem chuť pořizovat si děti. Konkrétně v Rusku klesl během tří let počet narozených téměř o jednu pětinu na 1,6 milionu. Porodnost klesá také na Ukrajině a v Bělorusku. Rusům však jde o více. S klesajícím počtem obyvatel ztrácejí váhu jako světová velmoc.Zabralo to, ale jen dočasně. Prezident Vladimir Putin v květnu 2006 prohlásil klesající počet obyvatel za „nejakutnější problém současného Ruska“. Politici dostali za úkol připravit plán, jak zabránit vylidňování Ruska. Nejprve vše fungovalo jako na povel. Počet narozených dětí se zvýšil z 1,48 milionu v roce 2006 na 1,94 milionu v letech 2014 a 2015. Současně klesla úmrtnost, mimo jiné díky vládním protialkoholickým kampaním. Střední délka života v zemi narostla o šest let. Po dobu tří let přestalo Rusko vymírat.

Jenže optimismus vyprchal spolu s tím, jak s padajícími cenami ropy a mezinárodními sankcemi klesla životní úroveň. Během minulých dvou let se počet narozených dětí propadl až na 1,6 milionu. Jen loni zemřelo o 224 tisíc Rusů více, než se narodilo. Část úbytku se podařilo vykrýt migrací z ostatních zemí bývalého Sovětského svazu, ale i tak se počet obyvatel snížil o 87 tisíc. Vicepremiérka Taťjana Golikova se letos v dubnu nechala slyšel, že vláda přijme opatření vedoucí k „zachování ruského národa.“

Rychlý pád porodnosti zaznamenávají i další země východní Evropy. V Bělorusku, které je s Ruskem ekonomicky i politicky svázáno, klesl počet narozených dětí ze 118 tisíc v roce 2016 na loňských 94 tisíc. Pokles na Ukrajině je ještě rychlejší – z 504 tisíc v roce 2013 na pouhých 336 tisíc loni. Částečně se na tom podepsal fakt, že tamní vláda nemá pod kontrolou Krym ani část Donbasu, tudíž nedostává ani statistické údaje z těchto území.

Pokles přitom nelze vysvětlit stárnutím populace a klesajícím počtem dvacátníků a třicátníků. Ukazatel fertility (počet narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku) padá stejnou rychlostí. Pro udržení stabilní populace se musí tento poměr držet aspoň na hodnotě 2,1. Rusko je aktuálně na hodnotě 1,58 a Ukrajina na čísle 1,3. Česká republika má podle posledních známých čísel tento poměr na úrovni 1,7, což v Evropě patří k těm pozitivnějším hodnotám.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: David Tramba

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme