Optimismus na českém trhu práce neklesá, mnohé firmy budou nabírat

Zaměstnavatelé v České republice plánují ve 3. čtvrtletí roku 2023 převážně navyšovat počet zaměstnanců. Až 35 % zaměstnavatelů bude nabírat, 16 % propouštět.

Čistý index trhu práce tak činí 19 %, což je o 3 % více ve srovnání s předchozím čtvrtletím, a dokonce o 12 % více než 1. čtvrtletí, kdy byl index záporný. Avšak v meziročním srovnání je stále nižší o 2 %.

Ilustrační fotografie

V rámci mezinárodního srovnání sezonně očištěných dat se Česká republika v úrovni náborového optimismu řadí do spodní poloviny žebříčku, a to 12 bodů pod celosvětovým průměrem. „Po velmi nejistém začátku roku se na jaře vrátila na trh práce důvěra a díky rostoucímu optimismu firem začala nezaměstnanost klesat o 7 až 10 tisíc lidí měsíčně. Podle ManpowerGroup index trhu práce předpokládají zaměstnavatelé v průběhu léta další navyšování počtu zaměstnanců. Subjekty v ekonomice se ale nadále velmi těžko vyrovnávají s novou realitou – přestože 35 % organizací bude nabírat, více než každá šestá firma plánuje spíše propouštět,“ sdělila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Experis Tech Talent Outlook 2023

  • Více než tři čtvrtiny (78 %) IT organizací uvádějí potíže s hledáním talentů se správnými dovednostmi.
  • Kybernetická bezpečnost, technická podpora a vývoj aplikací zůstávají vysoce prioritními oblastmi náboru IT personálu.
  • Polovina zaměstnavatelů tvrdí, že školí a zvyšuje kvalifikaci svých současných zaměstnanců, aby zmírnila nedostatek talentů v oblasti technologií.

Porovnání dle odvětví, firem i regionů

Index ve všech devíti českých odvětvích ukazuje, že organizace očekávají ve 3. čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru posílilo v pěti odvětvích a oslabilo ve čtyřech. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však náborové tempo zpomalilo v sedmi odvětvích.

Nejoptimističtějším odvětvím v České republice je obor Finance, pojištění a nemovitosti s čistým indexem trhu práce 45. Oproti minulému čtvrtletí se jedná o nárůst o 11 %, avšak v meziročním srovnání se Index o 11 % propadl. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je Energetika s indexem 32 %. Oproti minulému čtvrtletí výrazně posílil Index v odvětví Komunikační služby, a to o 32 %. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Ostatní, do kterého patří veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

Optimistické vyhlídky předpovídají pro 3. čtvrtletí 2023 všechny čtyři kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí náborové aktivity zpomalily u velkých společností nad 250 zaměstnanců, ale posílily u malých a středních podniků.

Pokud jde o regiony, pak zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Praha s indexem 22, oproti minulému čtvrtletí posílil o 3 % a v meziročním srovnání o 1 bod oslabil. Nejvyšší nárůsty hlásí region Morava, mezikvartálně o 9 a meziročně o 6 %.

Zdroj: Experis

Globální pohled

Společnost ManpowerGroup provedla průzkum mezi celkem 38 849 zaměstnavateli ve 41 zemích, aby zjistila, jaké jsou jejich náborové plány pro 3. čtvrtletí roku 2023. Průzkum byl proveden v době, kdy trval ekonomický pokles, včetně vysoké inflace a rostoucích životních nákladů, což jsou stále naléhavé problémy pro mnoho zaměstnanců a organizací. Navíc v době průzkumu trvá již 14 měsíců ukrajinsko‑ruský konflikt a nadále ovlivňuje očekávání zaměstnanosti zejména v Evropě.

Ve 3. čtvrtletí 2023 zaměstnavatelé očekávají rychlejší nárůst počtu zaměstnanců než v minulém čtvrtletí. Sezonně očištěná data Indexu trhu práce vykazují hodnotu 28. Globální Index se od minulého čtvrtletí zvýšil o 5 bodů a většina zemí zaznamenala mírný nárůst ve srovnání s Q2 2023. V meziročním srovnání je Index trhu práce nižší o 4 % jako následek pokračujícího hospodářského poklesu. Navzdory těmto výzvám mnoho zaměstnavatelů uvedlo, že jejich organizace pokračují v expanzi a zvyšují poptávku po nových talentech.

Země s nejnižšími i nejvyššími náborovými očekáváními pro nadcházející čtvrtletí se nacházejí v regionu Jižní a Střední Ameriky. Kostarika (43) hlásí pro 3. čtvrtletí roku 2023 nejvyšší Index trhu práce, zatímco Argentina a její nestabilní ekonomika hlásí nejslabší náborové plány. Obecně si organizace stále myslí, že region Jižní a Střední Ameriky má velký obchodní potenciál. Společnosti jako např. Tesla otevírají v regionu výrobní závody coby alternativu k závodům v Číně, podobně asijské organizace vidí investiční příležitosti k otevření výrobních závodů blíže k USA.

Ilustrační fotografie

Experis Tech Talent Outlook

Celkem 58 % zaměstnavatelů věří, že umělá inteligence a virtuální realita budou vytvářet nová pracovní místa. To jsou výsledky nového průzkumu společnosti Experis, který potvrdil, že většina dotazovaných společností buď přijímá, nebo plánuje začlenit nové technologie jako umělou inteligenci nebo virtuální realitu do svých náborových procesů.

„Integrace AI, strojového učení, VR/AR a dalších vznikajících technologií rychle transformuje průmyslová odvětví a zvyšuje potřebu adaptabilní pracovní síly,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup. „Vidíme, že společnosti přijímají tyto nové technologie, přičemž mnoho z nich se snaží najmout nebo zvýšit kvalifikaci stávajících talentů, aby využily potenciálního zvýšení produktivity. Chytří zaměstnavatelé vědí, že přijetí digitalizace a rozvoj talentů zvýší jejich připravenost uspět v této éře rychlého technologického pokroku.“

Vzhledem k tomu, že 78 % IT organizací uvádí, že mají potíže se získáváním talentů s požadovanými dovednostmi, stále více společností využívá nebo plánuje využívat v náborových procesech nové technologie, včetně: AI (35 % přijalo, 36 % plánuje), konverzační AI (35 % přijalo, 36 % plánuje), strojové učení (38 % přijalo, 34 % plánuje) a VR (30 % přijalo, 35 % plánuje).

Zdroj: Experis

„Zatím se aktuální poznatky neliší od toho, co jsme viděli u dřívějších verzí umělé inteligence nebo technologických inovací. Lze očekávat, že generativní AI bude většinou automatizovat úkoly a dovednosti v rámci jednotlivých pracovních míst, nikoliv nahrazovat celá pracovní místa. Měli bychom se těšit z možnosti outsourcovat rutinní úkoly – a uvolnit si tak čas pro kreativnější a intelektuálně náročnější činnosti,“ uvedl ředitel pro inovace společnosti ManpowerGroup Tomas Chamorro‑Premuzic.

„Nejde o souboj my versus umělá inteligence nebo lidé versus stroje. Místo toho jde o to, jak můžeme tyto nástroje využít k rozšíření a vylepšení našich jedinečných lidských dovedností, a naopak více se zaměřit na člověka,“ dodal Tomas Chamorro‑Premuzic.

Průzkum Experis Tech Talent Outlook vychází z výsledků průzkumu ManpowerGroup index trhu práce – nejdéle prováděného, nejkomplexnějšího a nejperspektivnějšího průzkumu zaměstnanosti svého druhu, který se celosvětově používá jako klíčový ekonomický ukazatel. Společnost ManpowerGroup se dotazovala 5 978 zaměstnavatelů v oblasti IT ve 41 zemích na jejich náborové plány pro 3. čtvrtletí roku 2023.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Lauren Spude, Jiří Halbrštát a Barbora Turková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme