Organizace Likvidace lepry pomáhá v Libérii

Organizace Likvidace lepry byla zřízena pražským arcibiskupem jako samostatná církevní organizace s cílem pomáhat léčit infekční choroby ve třetím světě mimo jiné i v Gantě (okres Nimba) v africké Libérii.

Zřizovatelem je liberijská vláda, ale za jeho chod zodpovídá místní biskupství, které je tak hlavním garantem projektu.

Libérie je země, která se stále vzpamatovává ze své válečné historie a tak neexistuje národní program pro kontrolu a léčbu lepry. To podtrhuje význam střediska v Gantě, kde se v průměru nachází 40 pacientů s leprou a 50 pacientů s TBC, buruli, HIV a malárií.

V Libérii stále přetrvává stigmatizace malomocenství, a proto pracovníci rehabilitačního střediska kromě léčby aktivně vyhledávají pacienty v rámci fieldtripů a věnují se osvětové činnosti na školách a veřejných shromážděních.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana).

• Teritorium: Afrika | Libérie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme