ORLEN Unipetrol nabízí spolupráci startupům, malým a středním podnikům v hodnotě desítek milionů. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit do konce ledna

Startupy, malé a středně velké podniky mohou díky programu ChemTechNext od ORLEN Unipetrol získat příležitost k rozvoji svých nápadů nebo se podílet na realizaci jiných a současně dosáhnout i na financování.

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol a společnost ORLEN UniCRE výzkumně vzdělávací centrum pořádají první ročník akceleračního a investičního programu ChemTechNext​ zaměřeného na budoucnost nejen chemického průmyslu.

Ilustrační fotografie

„ORLEN Unipetrol chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Naším cílem je dosáhnout výroby pokročilých biopaliv z obnovitelných zdrojů, chemické recyklace, vodíkové ekonomiky a průmyslu 4.0. Proto hledáme partnery, kteří nám pomohou na naší cestě za odpovědným přechodem k uhlíkově neutrální budoucnosti,“ vysvětluje Jiří Hájek, ředitel ORLEN UniCRE výzkumně vzdělávacího centra.

Spolupráce přinese startupům, malým a středně velkým firmám příležitost k ověření svých nápadů a technologií, získání nových kontaktů, navázání spolupráce a také možnou finanční podporu v hodnotě až milionů eur. 

Programem ChemTechNext reaguje skupina ORLEN Unipetrol na globální výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí, rychlý technologický rozvoj a posun směrem k udržitelným a odpovědným řešením. Mimo jiné si klade za cíl pomoci rozvíjet nové talenty, podnikání a zlepšit konkurenceschopnost české i evropské ekonomiky.

Program je rozdělen do pěti oblastí:

  • Pokročilá výroba biopaliv – poskytování a předúprava suroviny, projekty demo produkce, CCU
  • Chemická recyklace – projekty předúpravy suroviny, depolymerizace a/nebo pyrolýza, logistika produktů ​a skladování
  • Vodíková ekonomika – elektrolýza ve velkém, skladování vodíku, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • Průmysl 4.0 – virtuální a rozšířená realita v chemickém průmyslu, drony, ale i automatizace, IoT a jiné
  • Ostatní – projekty původně určené pro jiný výrobní sektor či nejrůznější projekty zaměřené na rozvoj pracovního prostředí

Zájemci se mohou přihlásit na webu ChemTechNext do 31. ledna 2022. Potom odborná porota projde všechny přihlášky a s vybranými autory projektů se domluví na další formě spolupráce, která pomůže rozvinout jejich nápad a růst.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti ORLEN Unipetrol

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme