Osm milionů korun pro Vysočinu na podporu spolupráce malých a středních firem s kulturními a kreativními odvětvími

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo 26. dubna 2023 dlouho očekávanou výzvu na tzv. kreativní vouchery. O dotaci mohou požádat malé a střední podniky se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území Kraje Vysočina.

„V rámci této výzvy je konkrétně pro Kraj Vysočina uvolněno 8 milionů korun na podporu malých a středních podniků s vlastním výrobkem nebo službou. Ty mohou prostřednictvím voucheru ve výši až 200 tisíc korun nakoupit služby od kreativců a zajistit si tak měkké inovace, neboli kreativní řešení, která pomohou zvýšit přidanou hodnotu jejich produktů a služeb, oslovit nový segment klientů,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Ilustrační fotografie

„Program tak podpoří nejen malé a střední podniky, které mají omezený  přístup ke kapitálu a poskytovatelům znalostí a inovací, ale skrze malé zakázky nepřímo také relativně mladý segment kulturních a kreativních odvětví. Úspěšným napojením kreativců na výrobní sektor pak lze očekávat nárůst jejich poptávky i nad rámec této podpory. Tyto a další skutečnosti týkající se kreativních odvětví ověří Kraj Vysočina v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Vysočině, který zahájí v příštím roce,“ vysvětluje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Mezi typové služby, které lze u kreativců, zařazených do tzv. Celostátní databáze kreativců, pořídit patří např. návrh webových stránek, design produktů a služeb, grafický design, marketingové strategie, ale i pořízení fotografií, audiovizuálních prezentací apod.

O dotaci ve výši 50 až 200 tisíc korun, při minimálně 15% spolufinancování ze strany žadatele, mohou požádat malé a střední podniky se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území Kraje Vysočina a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 26. ledna 2023.

Ilustrační fotografie

V rámci této výzvy lze podat jednu žádost. Žadatel nemůže být v rámci jedné výzvy zároveň kreativcem nabízejícím služby v Celostátní galerii kreativců, uveřejněné na webu Kreativní Česko.

Datum příjmu žádostí a otevření Celostátní galerie kreativců bude upřesněno (odhadovaný termín je v polovině května). Žádosti o podporu přijímá Ministerstvo kultury ČR do 31. července 2023, fyzická realizace projektu pak musí být ukončena do 30. září 2023. Text výzvy je dostupný na webu Ministerstva kultury.

Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci na kreativní služby v rámci výzvy Design Credits

Další dvě výzvy v programu Kreativní vouchery jsou plánovány v letech 2024 a 2025. Do 31. července 2023 je otevřena také výzva Design Credits, která podporuje malé a střední podniky při nákupu služeb v oblasti průmyslového a produktového designu od designerů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade.

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme